Medlemsfordeler

Som medlem i BF får du:

  • Råd og veiledning ved direkte henvendelser til sekretariatet.
  • BFs tidsskrift Bibliotekaren tilsendt gratis.
  • Nyhetsbrev jevnlig.
  • Mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal agere på den bibliotekpolitiske arenaen.
  • Tilbud om gratis kurs og konferanser arrangert av BF.
  • Medlemstilbud: Leie av hytte på Skeikampen!
  • Mulighet til å søke på BFs stipend. Det finnes en stipendordning for yrkesaktive medlemmer, og et eget stipend for studentmedlemmer.
  • BF Forsikring er ditt eget forsikringskontor. Du får hjelp og veiledning om et bredt spekter av forskiringsprodukter. Ta kontakt!
  • Du kan også gå direkte til Unios medlemsprodukter for å se gode tilbud på banklån, kredittkort, hytteleie, bilutleie, feriehus, m.m.

Gjennom BFs tillitsvalgte kan du også fremme dine lønnskrav og ta opp andre forhold av betydning for deg som arbeidstaker.