Medlemsfordeler

Som medlem i BF får du:

  • Råd og veiledning ved direkte henvendelser til sekretariatet.
  • BFs tidsskrift Bibliotekaren tilsendt gratis.
  • Nyhetsbrev jevnlig.
  • Mulighet til å påvirke hvordan organisasjonen skal agere på den bibliotekpolitiske arenaen.
  • Tilbud om gratis kurs og konferanser arrangert av BF.
  • Mulighet til å søke på BFs stipend. Det finnes en stipendordning for yrkesaktive medlemmer, og et eget stipend for studentmedlemmer.
  • Rimelige forsikringer gjennom BF Forsikring – ditt eget forsikringskontor. Du får hjelp og veiledning om et bredt spekter av forsikringsprodukter. Ta kontakt!
  • Et av Norges aller beste banktilbud hos Nordea Direct – boliglån fra 1,35 % nominell rente.
  • Medlemstilbud: Leie av hytte på Skeikampen!
  • Du kan også gå direkte til Unios medlemsprodukter for å se gode tilbud på hytter og feriehus i inn- og utland, leiebil, drivstoff, fritidsklær m.m.

Gjennom BFs tillitsvalgte kan du også fremme dine lønnskrav og ta opp andre forhold av betydning for deg som arbeidstaker.