Bli medlem!

Bibliotekarforbundet er fagforbundet for alle bibliotekarer i Norge. Vi organiserer medlemmer i både offentlig og privat sektor.

Se vår vervebrosjyre!

Alle som har bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet – storbyuniversitetet, bachelor i dokumentasjonsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet, eller bachelor i skolebibliotekkunnskap fra Universitetet i Agder, kan bli medlem. Det kan også kandidater med annen bachelor- eller mastergrad, med minimum 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden.

Studenter innen bibliotek-, informasjons- og dokumentasjonsfag kan tegne studentmedlemskap – bruk eget skjema:

Les mer om medlemsfordelene Bibliotekarforbundet kan by på. Se også Retningslinjer for juridisk bistand til medlemmer i BF. Har du spørsmål, ta kontakt med BFs sekretariat.

Du melder deg enkelt inn i BF her: