Kontingentsatser

BFs nåværende kontingentsatser ble fastlagt på landsmøtet i 2020 og gjelder fra 1. januar 2021 fram til landsmøtet i november 2023. Kontingent for yrkesaktive betales vanligvis gjennom trekk i lønn.

 

Yrkesaktive 1, 35 % av medlemmets bruttolønn
Maksimum kontingent er kr 740,- pr måned
Minimum kontingent er kr 100,- pr måned
Ikke-yrkesaktive/pensjonister kr. 250,- pr. år
Studenter kr. 100,- pr. skoleår

I tillegg til kontingenten betaler alle medlemmer (unntatt studentmedlemmer og medlemmer over 70 år) som ikke har reservert seg, premie for grunnforsikringen. Denne premien er på kr 144,- per måned.