Kontingentsatser

BFs nåværende kontingentsatser ble fastlagt på landsmøtet i 2020 og gjelder fra 1. januar 2021 fram til landsmøtet i november 2023. Kontingent for yrkesaktive betales vanligvis gjennom trekk i lønn. Fra 1. juli 2022 og i inntil ett år, øker kontingenten for yrkesaktive med 0,1 prosentpoeng, til 1,45%. Les mer om dette her

Yrkesaktive1, 35 % av medlemmets bruttolønn (1,45% fra 1. juli 2022 og i inntil ett år)
Maksimum kontingent er kr 740,- pr måned (790,- fra 1. juli 2022 og i inntil ett år)
Minimum kontingent er kr 100,- pr måned
Ikke-yrkesaktive/pensjonisterkr. 250,- pr. år
Studenterkr. 100,- pr. skoleår

I tillegg til kontingenten betaler alle medlemmer (unntatt studentmedlemmer og medlemmer over 70 år) som ikke har reservert seg, premie for grunnforsikringen. Denne premien er på kr 144,- per måned.