Løsning på lydbøker?

Ørjan Persen er leder av BFs arbeidsgruppe for ebøker. Han presser på for løsninger på elydbøker i bibliotek. (Foto: Erling Bergan)

Departementet sier i oppdragsbrevet at «det er et mål at modellen skal balansere bibliotekenes behov for å tilby gratis utlån av lydbøker mot forlag og forfatteres kommersielle interesser».

– Det er viktig at en ny modell tar opp i seg både at folkebibliotekene skal fortsette å være en åpen allmenning for litteratur som i dag, men også at forretningsmodeller som Storytel og Fabel skal fortsette sine tilbud, sier kulturminister Trine Skei Grande til Klassekampen.

Elydbøker selger mer enn ebøker

Salget av digitale lydbøker økte med 77 prosent fra 2015 til 2016. Omsetningen av elydbøker var i 2016 på 49 millioner kroner, mens salget av ebøker til allmennmarkedet beløp seg til 34 millioner kroner. Det digitale lydbokmarkedet i Norge domineres av de to strømmetjenestene Storytel og Fabel. Storytel eies 50 prosent av Cappelen Damm, mens det er Lydbokforlaget som eier Fabel.

Utelatt i nasjonal bibliotekstrategi

Tidligere denne måneden kom BFs arbeidsgruppe for ebøker med innspill til kulturmeldingen. De hevdet at Nasjonalbiblioteket har vist liten evne til å løse de digitale oppgavene folkebibliotekene står ovenfor på ebokområdet. Elydbøkene som er den største og viktigste delen av den digitale litteraturen, er for eksempel helt utelatt fra Nasjonal Bibliotekstrategi 2015-2018, påpekte de.

Nå ser det altså ut til at det tas politisk grep slik at Nasjonalbiblioteket kan finne en balanse mellom bibliotekenes og forlagenes interesser.

– Mange forfattere og forlag har vegret seg mot å gi tilgang til digitale lydbøker gjennom bibliotekene, derfor blir det avgjørende å lage en modell hvor lånerne får tilgang til digitale lydbøker gratis gjennom bibliotek, men at denne tilgangen er så vidt begrenset at den ikke erstatter tjenester som Storytel eller salg av ebøker, sier nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til avisa.

Ikke ubegrenset tilgang

Nasjonalbibliotekaren er klar på at det ikke er noen målsetting å bli kvitt ventetid på nytt og populært materiale. – Det har aldri vært bibliotekets rolle å gi ubegrenset tilgang til bestselgere. Som med ebøkene kommer vårt fokus til å være å sikre tilgang til bredde og backlist, sier han til Klassekampen.

Også BF-leder Jannicke Røgler la i sitt innspill til kulturmeldinga vekt på at det må komme løsninger på lydbøker i bibliotek.

– For å sikre det norske språket må norsk digitalt innhold framforhandles nasjonalt. Bibliotekene må kunne tilby innhold i alle medietyper. Det haster å få på plass tilbud om strømmede lydbøker på norsk, påpekte Jannicke Røgler i BFs innspill.