Lønnsoppgjøret Oslo: Enighet i justeringsforhandlingene

Unio kom sent tirsdag kveld til enighet med Oslo kommune om særskilte lønnsmessige tiltak – såkalte justeringer. Fortsatt gjenstår lokale forhandlinger før lønnsoppgjøret er endelig ferdig.

Partene i Oslo-oppgjøret: Fv: Erik Graff (Akademikerne), Per Steinar Aasebø (Oslo kommune), Aina Skjefstad Andersen (Unio), Per Egil Johansen (KAH), Line Orlund (Unio) og Elisabeth Rasmussen (YS) (Foto: Unio)

I årets hovedtariffoppgjør ble det satt av penger til sentrale lønnsmessige tiltak i Oslo kommune, også kalt justeringsforhandlinger. Sentrale lønnsmessige tiltak betyr at enkelte grupper får tillegg utover det generelle tillegget som ble gitt på lønnstabellen tidligere i år. I oppgjøret ble det også avsatt midler til lokale forhandlinger.

Over 100 millioner kroner er fordelt i disse justeringsforhandlingene. Men det ble denne gang ingen uttelling for stillingskodene som er spesifikke for bibliotekarer, dvs kodene som Bibliotekarforbundet argumenterer særskilt for i slike forhandlinger.

– Vi kjempet helt til det siste, men det var dessverre ikke vår tur denne gang, sier Bibliotekarforbundets rådgiver Hege Bergravf Johnsen.

– Vi fikk god uttelling ved forrige oppgjør, men kommunen kom oss ikke i møte i årets justeringsforhandlinger. Nå gjenstår lokale forhandlinger før vi ser det endelige resultatet av årets lønnsoppgjør for medlemmene våre i Oslo kommune, presiserer Hege Bergravf Johnsen.

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo kommune kommenterer justeringsforhandlingene i Oslo kommune slik:

– Vi gikk inn i forhandlingene med offensive krav på vegne av våre medlemmer, med hovedvekt på å få til økt lønnsmessig uttelling for utdanning og kompetanse. Vi skulle gjerne sett at kommunen prioriterte dette høyere og for flere av Unios grupper, sier Aina Skjefstad Andersen.

Lokale forhandlinger

Det som altså gjenstår før lønnsoppgjøret i Oslo 2018 er ferdig er lokale forhandlinger. Her skal det forhandles i bydeler og i etater, og det skal fordeles tett opptil 210 millioner kroner. Dermed er det fortsatt ikke klart hva som blir det endelige resultatet for hver enkelt. Det avhenger av resultatet i disse lokale forhandlingene.

Endelig resultat for lønnsoppgjøret 2018 for medlemmene i Unio Oslo kommune vil foreligge i begynnelsen av november.

Den økonomiske rammen for årets oppgjør er totalt på om lag 2,8 prosent, som er det samme som i kommunesektoren for øvrig.

Les protokollen her