Lønnsoppgjøret i kommunal sektor: Hva betyr det for deg i 2024?

7 timer på overtid ble det tidlig 1. mai morgen inngått avtale mellom KS og Unio kommune.  

Forhandlingene som startet 15. april, har ifølge begge parter vært krevende. Nå foreligger resultatet, som forventes å sikre reallønnsvekst for ansatte i kommunal sektor, med en ramme på 5,2 prosent.

Forbundsleder i Bibliotekarforbundet, Ola Eiksund, har selv vært med i forhandlingene som startet i april, og bekrefter at det har vært krevende. Likevel er det samlet sett en konstruktiv forhandlingsprosess han har bak seg, selv om ikke alle krav er innfridd i protokollen som ble signert.

– Gitt den økonomiske situasjonen, var dette tilbudet det beste vi kunne oppnå uten å gå til brudd. Det er ikke mulig å se for seg at vi kunne ha oppnådd mer gjennom mekling eller streik, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet Ola Eiksund.

– I samarbeid med Unio har vi nådd et kompromiss som vi mener vil gi våre medlemmer et rimelig godt lønnsresultat, forklarer Ola.

Et viktig resultat av årets forhandlinger er at arbeidet for heltidskulturen skal styrkes, og at det settes ned et partssammensattutvalg som skal vurdere løsninger og tiltak for å bidra til flere heltidsstillinger i kommunen. 

Bibliotekarers arbeidstid

I lønnsforhandlingene stod kravet om bedre vilkår for bibliotekarers arbeidstid sentralt for Bibliotekarforbundet. Eiksund erkjenner at bibliotekarene faller mellom to stoler når det gjelder bibliotekarene, som ikke jobber turnus, men som gjennom mange år har fått økt sin andel av ubekvem arbeidstid.

– Bibliotek er en av de offentlige tjenestene som har opplevd vesentlige endringer knyttet til kveld, helg og helligdag, og utfordringer knyttet til ubekvem arbeidstid er et av kravene som vi har løftet høyt inn i forhandlingene. Der får vi ikke diskutert hvordan dette gjelder oss, sier en fortvilt Eiksund på vegne av sine medlemmer. Han har ikke gitt opp kampen om bedre arbeidstidsvilkår, og vil øke presset på Unio-familien.

Hva betyr oppgjøret for din lønn?

For Bibliotekarforbundets medlemmer, er det avtalt sentrale tillegg i lønn mellom 22.000 og 37.000 kroner, med virkning fra 1. mai. Du kan selv finne ut hva du vil få økt din lønn med, ved å sjekke ut tabellen her.

Utover det sentrale tillegget, er det avtalt at det avsettes 1,1 prosent til lokal pott, med virkning fra 1. oktober 2024.

Lokale forhandlinger – hva er neste steg?

Oppgjøret i kommunal sektor starer som regel om høsten. Medlemmer i Bibliotekarforbundet inviteres til digitalt kravskrivingskurs, hvor forbundet bistår med innføring i kravskriving og gir tips til hva som er viktig å huske på i den lokale prosessen.

Vi jobber med å fastsette datoene for disse kursene, informasjon om tidspunkt vil bli delt i vårt nyhetsbrev og oppdatert i kurskalenderen på vår nettside. Vi oppfordrer medlemmer til å holde seg aktivt informert på bibforb.no.