Lønnsoppgjøret 2023: Forhandlingene i offentlig sektor er i gang

Etter en ukes utsettelse pga. streiken i frontfaget, er forhandlingene i offentlig sektor nå i gang. Reallønnsvekst og en ramme som er høyere enn i frontfaget (5,2 %) er sentrale Unio-krav i både staten, KS og Oslo kommune.

Les mer om forhandlingsstarten her:

Staten

KS

Oslo kommune