Lønnsoppgjøret 2021: Stiller klare krav til årets oppgjør

Bibliotekarforbundet og Unio forventer klar og tydelig reallønnsvekst i årets lønnsoppgjør.

– Det er et unisont krav fra våre medlemsforbund at de med høyere utdanning i offentlig sektor må få en klar og tydelig reallønnsvekst, sier Unio-leder Ragnhild Lied i forbindelse med at Unios styre tirsdag vedtok Unios inntektspolitiske uttalelse.

– Unio forventer at årets tariffoppgjør må gi lønnsmessig uttelling for våre grupper som lojalt har holdt seg innenfor frontfagsramma i 2020, mens andre tok ut mer. Det må sikres god reallønnsvekst. Det er nødvendig for at ansatte i offentlig sektor skal slutte opp om frontfagsmodellen, slår Unio-lederen fast. Foto: Unio.

Her heter det at «Unios medlemsgrupper, som alle har gjort en ekstraordinær innsats under pandemien, må få uttelling i årets lønnsoppgjør».

Fjoråret ble et lønnsoppgjør i moderasjonens tegn. Frontfagets ramme på 1,7 prosent ble satt som absolutt. Men ferske tall fra Teknisk beregningsgrunnlag (TBU) viser at mens offentlig sektor fulgte rammen, var ikke dette tilfelle for store deler av privat sektor.

Vil ikke godta skjevfordeling
Kvinnedominerte yrkesgrupper i offentlig sektor blir systematisk lønnet lavere enn sammenlignbare mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor og likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå. Derfor har vi en stor oppgave foran oss i årets lønnsoppgjør, understreker forbundsleder i Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli.

– Dette rammer i stor grad yrkesgrupper som sykepleiere, lærere og bibliotekarer, og er en ut-vikling og en skjevfordeling vi ikke kan godta. Verdiskapingen i offentlig sektor er like avgjørende for et velfungerende samfunn som verdiskapingen i det private. Og Bibliotekarforbundet går årets lønnsoppgjør i møte med en klar forventning om at skjevfordelingen må anerkjennes og løses.

 

Unios overordnede føringer i inntektspolitisk uttalelse: 

  • Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko skal verdsettes bedre lønnsmessig
  • Unio krever at årets mellomoppgjør gir klar reallønnsvekst for de med høyere utdanning
  • Det legges til grunn at kravene tilpasses de enkelte tariffområders situasjon
  • Der avtalesystemet tilsier det, kan generelle prosentvise tillegg prioriteres.
  • Unio krever at det gis fullt skattefradrag for fagforeningskontingent

Les hele uttalelsen