Lønnsoppgjøret 2021: – Klar reallønnsvekst er kravet i Oslo

I dag startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio Oslo mener fjorårets dårlige resultat må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør.

Klokken 10.00 overleverte forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio Oslo sine første krav til Oslo kommune. Unio Oslo representerer også Bibliotekarforbundets medlemmer i kommunen.

Kravene er tydelige og ambisiøse.

– En klar reallønnsvekst for våre grupper er kravet, sier Skjefstad Andersen.

Krever mer enn frontfaget
Beregnet prisvekst for 2021 er på 2,8 prosent, mens frontfaget endte på 2,7. Det er langt fra nok for Unio Oslo, understreker forhandlingslederen.

– Frontfagsrammen er definitivt for lav for oss. I fjor endte vi 0,5 prosent under frontfaget, og våre grupper kom betydelig dårligere ut enn andre områder i privat sektor som eksempelvis varehandel og finans. Det er provoserende, og noe som må få konsekvenser for årets lønnsoppgjør. Vi kan ikke ha det slik, spesielt ikke når vi vet at våre grupper også over tid har sakket akterut i lønnskampen.

Skjefstad Andersen påpeker samtidig at Unio flere ganger har vært tydelige på at frontfagsrammen bare er ment å være normgivende.

– Av alle år, sett på hvordan tallene for 2020 ble, så må dette være det året hvor vi virkelig kan ta i bruk det handlingsrommet som ligger i frontfagsmodellen, understreker hun.

Episenter for pandemien
Årets krav forsterkes dessuten av Oslos spesielle situasjon det siste året, sier Skjefstad Andersen.

– Pandemien har nå vart i over et år, og Oslo har vært episenteret for koronaen. Våre medlemmer har hele tiden stått i førsterekka og gjort det mulig for kommunen å holde hjulene i gang og tilbudene åpne. Et år med pandemi har vist hvor viktige våre medlemsgrupper er. Det er snakk om svært komplekse og krevende oppgaver som krever høy kompetanse og lang utdanning. Det er ingen overdrivelse å si at uten vår kompetanse stopper Oslo.

Se hele kravet på Unios nettsider