Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst 

I dag 22.04.24 startet lønnsforhandlingene i Oslo kommune. Unio krever reallønnsvekst gjennom sentrale lønnstillegg og særskilte lønnsmessige tiltak med en prioritering av ansatte med høyskole- og universitetsutdanning.

Mandag klokken 13.00 møtte Unios forhandlingsdelegasjon Oslo kommune på rådhuset. Der ble første krav i årets lønnsforhandlinger overlevert.

– Kompetanse og høyere utdanning må verdsettes i langt høyere grad enn ved tidligere tariffoppgjør i Oslo kommune. Og kommunen må endre profilen og fordelingen fra de siste års lønnsoppgjør, sier forhandlingsleder Marianne Lange Krogh i Unio Oslo kommune.

Den politiske plattformen, «Hammersborgerklæringen», til byrådet i Oslo har en klar ambisjon om at Oslo skal være verdens beste by – med den beste skolen, en by der barn skal ha en trygg oppvekst og eldre skal ha en trygg alderdom.

– Dessverre er virkeligheten i Oslo i dag en helt annen. Det mangler for mange ansatte med nødvendig og tilstrekkelig kompetanse til å utføre tjenestene godt nok. Vi trenger derfor å se konkrete lønnsmessige tiltak fra arbeidsgiver for å beholde og rekruttere nødvendig arbeidskraft, mener Lange Krogh.

Dette krever Unio i årets lønnsoppgjør i Oslo kommune:

Unio krever i år en økonomisk ramme i Oslo kommune som bidrar til å redusere lønnsforskjellene mellom privat og offentlig sektor i yrker som krever høyrere utdanning. Da gjennom:

  • Reallønnsvekst med et prosentvis generelt tillegg på lønnstabellen
  • Særskilte lønnsmessige tiltak med en prioritering av ansatte med høyskole- og universitetsutdanning
  • Endring i ubekvemstillegg

Må beholde og rekruttere

Når kommunen sier den skal være en attraktiv arbeidsgiver og tiltrekke seg ansatte med nødvendig og tilstrekkelig fagkompetanse, må lønn brukes som et mer aktivt virkemiddel. For den store mangelen på kompetanse i mange av de offentlige tjenestene i Oslo kommune, vil forverres ytterligere i årene som kommer hvis ingenting gjøres.

I dag er en stor del av personalet i skole og barnehager uten kvalifikasjonene som lovverket krever. Den store lærermangelen gjør at mange barnehagebarn og skolelever ikke får det pedagogiske tilbudet og opplæringen de har krav på.

Innenfor barnehage oppfyller kommunen ikke bemanningsnormen. Og her skiller Oslo kommune seg negativt ut sammenlignet med andre storbyer.

– For at den uheldige utviklingen i skole og barnehage skal snus, må flere kvalifiserte lærere ønske å bli værende i jobben, samtidig som mange nye må rekrutteres, sier Lange Krogh. Og peker på lønn og lønnsutvikling som et sentralt grep her.

Også mangelen på sykepleiere i helsetjenesten er spesielt prekær i Oslo, og kommunen oppleves ikke lengre som en arbeidsplass som er spesielt attraktiv.

– Mange slutter, og ledige stillinger er utlyst på tilnærmet permanent basis. Det er alvorlig for pasientsikkerheten, fastslår Lange Krogh.

I Hammersborgerklæringen beskriver byrådet Oslo som en av landets største arbeidsgivere og som er en moderne og attraktiv arbeidsplass som tiltrekker seg dyktige fagfolk, tar vare på sine ansatte, sikrer kontinuitet, karrieremuligheter og kompetanseutvikling.

– Det er ingen tvil om at lønn er et svært viktig virkemiddel i denne sammenhengen. Vi har derfor store forventninger til årets hovedtariffoppgjør for alle Unios grupper, sier Lange Krogh.

Frontfagsmodellen og reallønnsvekst

Unio mener at frontfagsmodellen må praktiseres mer fleksibelt, slik at den kan imøtekomme behovet Oslo kommune har for å beholde og rekruttere ansatte med høyere utdanning. En sammenpresset lønnsstruktur som holder lønnen til utdanningsgruppene i kommunal sektor nede, er en svært uheldig effekt av måten modellen har blitt praktisert på.

– Frontfagsrammen er en norm, ikke et tak. Her kan kommunen utnytte et handlingsrom, og begynne å tette gapet mellom offentlig og privat sektor som er spesielt tydelig i yrker som krever høyere utdanning, fastslår Lange Krogh.

Faktaboks: Om Unio Oslo

Unio Oslo kommune har 13 776 medlemmer i tariffområdet per 1.1.2024. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

Leder er Marianne Lange Krogh (Udf). Nestleder er Bård Eirik Ruud (NSF). Sekretær er Rolf Stangeland i Unio.

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Forhandlingene føres ved Byrådsavdeling for finans.

Forhandlingsutvalget til Unio Oslo kommune finner du her

Fh. Nestleder Bård Erik Ruud og leder Marianne Lange Krogh i Unio kommune overleverer kravene til Oslo kommune i dag mandag. Foto: Arun Ghosh