Lønn og avtaler

Vår viktigste jobb som fagforbund er å sørge for dine lønns- og arbeidsvilkår som medlem.

Lønns- og arbeidsvilkårene dine blir regulert gjennom tariffavtaler og i arbeidsmiljøloven. En tariffavtale er en avtale om lønns- og arbeidsvilkår som er inngått mellom en arbeidsgiverorganisasjon og arbeidstakerorganisasjon.