ABC i lønn og tariff

Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene?

Vår nye hovedorganisasjon Unio har laget en «Tariffguide for nybegynnere»:

Unio-tariffguide-screenshot