Lokale forhandlinger i KS 2017: Tips, økonomi og ofte stilte spørsmål

I 2017 er det forhandlinger for stillinger i alle kapitler i hovedtariffavtalen på kommunal sektor (KS-avtalen). Skal du fremme krav eller forhandle? Her finner du nyttige tips.

Se også: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet i KS (NB! pr. 01.07.2017)

Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom arbeidsgiveren din og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. Det enkelte BF-medlem kan legge inn krav til lokale forhandlinger. I 2017 er det forhandlinger for alle stillinger i KS-avtalen. I artikkelen under har vi svar på ofte stilte spørsmål, tips til argumentasjon og informasjon om økonomi som er relevant for høstens forhandlinger:

 

Se også: