Lite brukeraktivitet og diskusjoner på bibliotekenes facebook-sider

Professor Roswitha Skare har analysert aktiviteten på Tromsø biblioteks facebook-sider og finner påfallende lite brukeraktivitet. Generelt ser bibliotek ut til å bruke sine facebook-sider først og fremst til å formidle informasjon. - Sidene fungerer ikke som plass for diskusjoner, skriver Skare, som igjen stiller spørsmålet: - Hvorfor er bibliotekene på facebook?

Professor Roswitha Skare, UiT.

I begynnelsen av mai stilte jeg spørsmålet om hva bibliotekene ønsker å oppnå ved å ha egne sider på Facebook (FB) og om det oppstår en slags digital møteplass på disse sidene.[1] Artikkelen ble også lagt ut på FB-siden til Bibliotekarforbundet, men reaksjonene uteble.

Som del av forskningsprosjektet[2] har jeg i mellomtiden sett nærmere på FB-siden til Tromsø bibliotek og analysert aktiviteten de første 6 måneder i år. Selv om dette er et begrenset tidsrom viser resultatene en interessant tendens.

Antall poster Litteratur Arrangement Delt innhold Spørsmål/
oppfordringer
Praktisk informasjon Hva skjer? Andre
januar 21 1 10 7 1 2
februar 25 5 11 6 2 1[3]
mars 24 4 6 5 2 5 2
april 24 4 9 5 3 3
mai 17 3 5 4 1 4
juni 22 6 4 3 8 1
133 23 45 30 4 20 10 1

I tidsrommet fra 1. januar til 30. juni 2018 ble altså tilsammen 133 innlegg offentliggjort på FB-siden til Tromsø bibliotek. Fordelingen med rundt 20 poster hver måned er ganske jevn. Når vi se nærmere på innholdet i postene så handler 23 om litteratur (bokanmeldelser, lesetips, men også informasjon om at en forfatter er nominert til en pris eller har dødt), 45 poster annonserer arrangement på bibliotek, 30 poster deler innhold som er produsert av andre (f.eks. et blogginnlegg om hva bibliotekarer egentlig gjør den 21. mars eller en artikkel fra Aftenposten om lesesirkler den 5. mai), 20 poster gir praktisk informasjon om åpningstider o.l., 10 poster handler om ting som har skjedd på biblioteket og er ofte bilder fra biblioteket og bare 4 poster vender seg direkte til publikum. Det kan være en oppfordring om å sende inn et foto av egen bokhylle eller om å fortelle hva de syns om en forfatter eller en roman.

Det som er påfallende for samtlige poster er hvor lite aktivitet brukerne bidrar med. 85 av disse 133 poster har mellom 0 og 10 likes, samtidig som nesten 4000 personer liker siden til Tromsø bibliotek. Bare veldig få poster får mange likes og blir delt, noen få får noen få kommentarer også. Her er 3 av postene[4] med mest aktivitet:

120 likes, 21 delinger, 2 kommentarer

66 likes, 2 delinger, ingen kommentar

58 likes, 5 delinger, 2 kommentarer

2 av disse 3 postene handler om litteratur og om et arrangement (lesesirkel) som er planlagt. Én av postene handler om været. Kommentarene fører ikke til noe samtale mellom brukerne eller mellom biblioteket og brukerne.

Resultatet er ikke overraskende og på ingen måte spesiell for Tromsø bibliotek. Karianne Albrigtsen Aam undersøkte i sin masteroppgave[5] hvordan 8 bibliotek i folkebiblioteksektoren bruker FB. Hun fant at «bibliotekene er informative, mer enn noe annet på Facebook.» (5) og «Når det gjelder deltakelse på Facebook, ligger de nokså likt i løypa i forhold til andre virksomheter de kan sammenligne seg med. […] Det er langt flere potensielle deltakere enn aktive deltakere.» (77) Lignende resultater finner Noa Aharony når han undersøker hvordan amerikanske bibliotek (både folkebibliotek og fagbibliotek) bruker FB. I følge Aharony bruker folkebibliotekene FB mer enn de akademiske bibliotekene, men felles for begge er at FB-sidene først og fremst brukes til å formidle informasjon. Sidene fungerer ikke som plass for diskusjoner.[6]

Her kan man selvfølgelig lure på hvorfor det er slik, særlig når vi tenker på andre FB-siders kommentarfelt, men det er en annen diskusjon. Her vil jeg igjen stille spørsmålet om hvorfor bibliotekene er på FB? Argumentet om å møte brukerne der i er, brukes ofte. Dessuten er budsjettene stramme og FB er tross alt ‘gratis’. Men hvor mye tid brukes det for å være present på sosiale medier og hva oppnår vi med dette? Hvem når vi? Forventes det av brukerne at bibliotekene er på sosiale medier? Disse og lignende spørsmål skal vi prøve å finne svar på i fortsettelsen. Del gjerne dine erfaringer og tanker rundt temaet med oss!

Referanser:

[1] https://www.bibforb.no/hva-gjor-egentlig-biblioteket-pa-facebook/

[2] For nærmere informasjon om prosjektet se https://en.uit.no/forskning/forskningsgrupper/gruppe?p_document_id=534721.

[3] «Lihkku beaivvin! Vi gratulerer samene med Samenes nasjonaldag, 6. februar.»

[4] Skjermbildene tatt fra Tromsø biblioteks FB-siden den 26. juni 2018.

[5] Biblioteket ut til folket. En kritisk diskursanalyse av bibliotek på Facebook. Mastergradsoppgave i digital kommunikasjon og kultur, Høgskolen i Hedmark, våren 2013. Oppgaven kan leses her: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/132635

[6] Jf. Aharony, Noa (2012), “Facebook use in libraries: an exploratory analysis”, Aslib Proceedings 64:4, 358-372, 366: “both kinds of libraries use Facebook simply as a way to deliver information to users, rather than as a venue for discussion.”