Lisensavdelingas død blir Nasjonalbibliotekets brød

Regjeringen la i dag fram mediemeldingen, der de blant annet foreslår ny finansieringsmodell for NRK. Lisensavdelinga blir lagt ned og de 106 ansatte i Mo i Rana mister jobben. «Derfor har regjeringa vurdert og komme fram til at delar av den økonomiske innsparinga ved å leggje ned Lisensavdelinga bør brukast til utviding av verksemda ved Nasjonalbiblioteket», heter det i meldinga.

NRKs lisensavdeling i Mo i Rana skal legges ned. NRK skal i framtida finansieres over statsbudsjettet i stedet for gjennom lisensbetaling. Det kostet 138 millioner kroner å drive inn lisensen i 2018. Nå slipper NRK denne kostnaden og får redusert den økonomiske rammen tilsvarende.

Ved lisensavdelinga i Mo i Rana er det i dag 106 ansatte, og disse arbeidsplassene vil altså forsvinne. Dette utgjør i dag 0,8 prosent av alle sysselsatte i Rana kommune. De mulig dystre konsekvensene har regjeringa allerede parert i mediemeldinga:

«Lisensavdelinga vil kunne medføre fleire arbeidslause i området. Derfor har regjeringa vurdert og komme fram til at delar av den økonomiske innsparinga ved å leggje ned Lisensavdelinga bør brukast til utviding av verksemda ved Nasjonalbiblioteket, som i dag har om lag 200 tilsette i Mo i Rana. Her kan det opprettast nye arbeidsplassar som vil gjere det mogleg å få digitalisert ei vesentleg mengd kulturarvsmateriale, og dermed medverke til å realisere det kulturpolitiske målet om å ta vare på og formidle kulturarv. Regjeringa vil komme tilbake med eit overslag over kor mange stillingar som kan skapast ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.»

Antyder 70 nye arbeidsplasser

NRK hadde oppslag om denne saken på sine nettsider i går, og der var de mer konkret om hvor mange stillinger NB ville få tilført:

«Beskjeden ble gitt i et møte hos Kulturdepartementet, der kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, økonomidirektør i NRK Andreas Norvik, ordfører i Rana kommune Geir Waage og nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre til stede. På det samme møtet la Kulturdepartementet frem planer for opprettelse av 70 nye arbeidsplasser ved Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana.»

Fremdeles er altså Nasjonalbibliotekets utvikling tett knyttet til etterdønningene av at Jernverket og Koksverket i Mo i Rana ble nedlagt på slutten av 80-tallet, og den aktive statlige politikken for sysselsetting og distriktsutvikling. Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana ble nettopp etablert i 1988-89 med samme foranledning: jakten på alternativ sysselsetting når for de ansatte ved nedlegging av et stort antall statlige arbeidsplasser.

På sett og vis kan vi altså takke stålkrisen på 1970-tallet, nedgangen i lineær-tv-titting på 2000-tallet og norsk distriktspolitikk for den storstilte og vellykkede digitaliseringen ved Nasjonalbiblioteket her til lands. Med mye kulturpolitikk innimellom.

Nasjonalbibliotekets avdeling i Mo i Rana ble opprettet i 1989 med et trettitalls ansatte. I dag jobber det rundt 200 mennesker der. Snart blir de altså vesentlig flere.