Likelønn? Bibliotekarer har det allerede

I kun 14 av 245 yrker tjener kvinner like godt eller bedre enn menn. Kategorien "bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere" er en av disse. Der tjener menn 98,5 prosent av en kvinnes lønn, i følge Statistisk sentralbyrå.

En kvinne tjente i gjennomsnitt 88 prosent av en manns lønn i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Men forskjellene er store mellom de ulike yrkene. Av flere hundre yrker er det bare 14 der kvinner i gjennomsnitt tjener bedre enn menn.

Og kategorien «bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere» er altså en av disse. I vårt yrke tjener altså menn i gjennomsnitt 98,5 prosent av en kvinnes lønn, i følge Statistisk sentralbyrå.

Det store bildet forteller at menn i gjennomsnitt hadde en månedslønn på 49.230 kroner i fjor, mens kvinner bare fikk 43.370 kroner. Det betyr at menn i gjennomsnitt tjente hele 5.860 kroner mer enn kvinner. Eller sagt på en annen måte: I 2017 tjente kvinner i Norge 88 % av mennenes lønn.

For «bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere» var mennenes gjennomsnittlige månedslønn 39.990 kroner, mens kvinner fikk 40.610 kroner, en lønnsforskjell på 620 kroner i kvinners favør hver måned.

Den største forskjellen finner vi blant finansmeklerne, der kvinner tjente nesten 50.000 kroner mindre enn mennene.

Størst forskjell i den andre retningen, er det blant kjøkkenassistentene, der en kvinne i gjennomsnitt tjente 1.400 kroner mer enn en mann.

Equal Pay Day

Den 19. oktober markerer Unio likelønnsdagen, også kalt Equal Pay Day. Disse tallene forteller at det er et godt stykke igjen før likelønn er et faktum i Norge. Men for bibliotekarer kan tallene tyde på at målet er nådd.

Equal Pay Day er en symbolsk markering som startet i USA i 1996, og som arrangeres på ulike tidspunkt i flere land. I USA arrangeres den om våren. I forbindelse med årets markering, ble det fokusert på at den kjønnsbaserte lønnsforskjellen i USA minker svært sakte, ifølge data fra US Census Bureau. Medianinntekten for alle heltidsansatte i 2016 viser at kvinner i USA i fjor tjente 80,5 cent for hver dollar menn gjør, mot 79,6 cent året før.

Unio markere Equal Pay Day med et frokostmøte 19. oktober kl 09.00 – 11.30. Arrangementet streames på Unios facebookside.

Se også: Unio markerer Equal Pay Day