Odin A. Bohman, Veronicha Angell Bergli og Kjetil Vevle i Marmorhallen under innspillsmøte for leselyststrategien

Leselyst må vare hele livet

-En leselyststrategi må gjelde hele livet. Bibliotekene og bibliotekarkompetansen må være en av bærebjelkene både for leseglede og for strategien.

Veronicha Angell Bergli

Slik innledet forbundsleder Veronicha Angell Bergli sitt innlegg da Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet inviterte til innspillsmøte i Marmorhallen om den kommende leselyststrategien.

Våren 2024 legger regjeringen frem en ny leselyststrategi, og formålet med strategien er å snu den nedadgående lesetrenden blant nordmenn.

Skolebibliotek tronet agendaen

Blant de over tretti organisasjonene som hadde møtt opp for å gi sine innspill til strategien, var det ett felt som pekte seg klart ut som et satsingsfelt til strategien: skolebibliotekene må prioriteres for at vi skal lykkes med leselyst.

Også forbundsleder Veronicha Angell Bergli la trykk på at skolebibliotekene må få en prioritert plass i den nye strategien.

-Bibliotekarfaglig kompetanse er nøkkelen til kvalitet i skolebibliotekene, og kompetansehevende tiltak er avgjørende for å få til dette, sa Veronicha Angell Bergli fra talerstolen.  

Mangfold og bredde i litteraturen

Utover skolebibliotek stod fagbibliotek, folkebibliotek, innkjøpsordninger og bredde i litteraturen høyt oppe på listen over områder og tiltak som kreves for å lykkes med en leselyststrategi.

Bibliotekarforbundet la i sine innspill vekt på viktigheten av bredde i litteraturen, gjennom gode innkjøpsordninger som sikrer at litteraturen er tilgjengelig der folk henter informasjon. Når vi vet at guttene leser mest på mobiltelefonen, så må vi vi sikre innganger som vekker deres interesse i formater som appellerer til dem, sa forbundsleder Veronicha Angell Bergli i sitt innlegg.

Åpen innspillsrunde

Statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet, Odin A. A. Bohmann tok imot innspillene og takket for en nyttig dag med meningsfulle, kloke og nyttige innspill. Departementene som samarbeider vil lytte til innspillene, og viste videre til at det allerede er satt av 15 millioner til leselyststrategien før den er laget. -Vi mener alvor, og vi kan ikke få sagt det tydelig nok, sa Odin A. A. Bohmann i sine avsluttende kommentarer til innspillsmøtet.

Statssekretær Odin A. Bohmann (t.h.) og  Kjetil Vevle tok imot innspill til leselyststrategien i Marmorhallen 22. mai 2023.
Statssekretærene Kjetil Vevle fra Kunnskapsdepartementet og Odin A. A. Bohmann fra Kultur- og likestillingsdepartementet tok imot innspill fra de mange fremmøtte organisasjonene under innspillsmøte til leselyststrategien i Marmorhallen 22. mai.