Lederskiftet er gjennomført i BF

Jannicke Røgler ble fredag 24. november valgt til ny leder i Bibliotekarforbundet. Landsmøtet valgte henne ved akklamasjon på landsmøtets siste dag. Samtidig takket Margunn Haugland av som forbundsleder etter tre år.

Margunn Haugland og Jannicke Røgler med favnen full av blomster. Den ene som takk for innsatsen, den andre som gratulasjon med valget. (Foto: Erling Bergan)

Jannicke Røgler er en svært profilert, aktiv og respektert bibliotekar. Det var tydelig at landsmøtet satte stor pris på at valgkomiteen hadde satset på henne som ny forbundsleder i BF.  Hun har vært aktiv på en rekke områder, og de siste årene har hun også vært fylkesleder i Buskerud BF.

Les mer: Jannicke Røgler stiller som ny BF-leder

Jannicke har bachelor- og mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, og var med på førstebibliotekarprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009-2015.

Hun har mangeårig arbeidserfaring som bibliotekar i Aker Engineering, Seksjon for Dokument- og Informasjonsstyring. Hun er dermed den første BF-lederen med mangeårig erfaring med å bruke bibliotekarkompetansen på denne måten i privat sektor.

Mest kjent er hun nok fra arbeidet ved Buskerud fylkesbibliotek, der hun i flere år har gjort seg kjent med å fronte betydningen av god kasseringspolitikk og nytenkning rundt bibliotekstatstikken.

Jannicke Røgler var hovedstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Norsk Bibliotekforening i perioden 2012-2016.

Landsmøtet takket Margunn Haugland med stående applaus for innsatsen som forbundsleder i BF gjennom tre år. Hun vil fremdeles ha arbeidsdager i BF i perioden fram til årsskiftet, da hun går tilbake til sin jobb som skolebibliotekar ved Skien videregående skole.

Styremedlemmer som gikk ut av styret ble takket av og nye ble valgt inn. Det ble ganske stor omskifting, og det nye styret ser nå slik ut:

Leder:

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek

Nestleder:

Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek (gjenvalg)

Styremedlemmer:

Anne Husøy, Fræna folkebibliotek (gjenvalg)

Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregående skole

Glenn Karlsen Bjerkenes, UB i Oslo

Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet

Aleksander Kristung, Asker bibliotek

Varamedlemmer:

  1. vara: Linda Rasten, Vestby bibliotek (gjenvalg)
  2. vara: Sigrid Nesland, Åmli bibliotek
  3. vara: Kjersti Gulli Lunde, Sandefjord bibliotek
  4. vara: Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
  5. vara: Elisabeth Reinertsen, Student Høgskolen i Oslo og Akershus