Lanserer mentorordning for bibliotekledere

Er du fersk i lederrollen? Driver du et bibliotek på egenhånd? Eller er du en bibliotekleder med noen års erfaring, som ønsker å bidra til å heve andres kompetanse?

Da kan du melde deg på vår nye mentorordning, som vi starter opp i høst. Alle bibliotekledere kan delta på programmet, uavhengig av om du er medlem i BF eller ikke.

Ordningen henter inspirasjon fra Difi og fra det danske Bibliotekarforbundet, som har svært gode erfaringer med sin mentorordning. Både mentorer og adepter har fått stort utbytte.

Funn fra evalueringen av den danske ordningen viser at:
• 80% av mentorene er helt eller overveiende enige i at de har utviklet sin kompetanse.
• Omlag 90% av adptene er helt eller overveiende enige i, at de har utviklet seg som ledere og at de har fått hjelp til å håndtere konkrete utfordringer.

– En mentorordning har lenge vært etterspurt av BFs medlemmer. Vi har mange ledere blant våre medlemmer, og tror at den nye ordningen vil kunne være en god støtte både for deg som er relativt ny som leder og for deg som jobber alene. I tillegg viser erfaringene fra Danmark at også erfarne biblioteklederne kan få mye ut av mentorprogrammet, sier programansvarlig Linda Rasten, som til daglig er biblioteksjef i Vestby kommune.

Dette er ordningen
BF legger til rette for samtaler mellom to ledere på ulikt trinn i yrkeskarrieren. Som «uerfaren» leder vil du altså møte en mer erfaren mentor på jevnlig basis det neste året – og vice versa.

– Vi håper at mentorprogrammet vil styrke relasjonene på tvers av bibliotek, gi rom for erfarings- og kompetansedeling, og være et positivt bidrag til utviklingen av bibliotekfeltet, sier forbundsleder Jannicke Røgler, som påpeker at det i dag er store ulikheter med tanke på hvor mye opplæring og støtte som gis til bibliotekledere. – Det er også mange bibliotekarer som går rett ut i lederstillinger, og som har stort behov for veiledning og støtte.

Slik foregår programmet
BF markerer starten på mentorprogrammet på sin lederkonferanse 23.-24. september 2019. Du kan imidlertid melde din interesse helt fram til 15. oktober – ved å fylle ut skjemaet under.

Den første uken i november gir vi beskjed om hvem som skal samarbeide med hverandre. Vi legger til rette for at adepter selv skal kunne velge mentor, og ønsker derfor at du i forkant setter opp hvilke tre mentorer du ønsker deg.

Vi planlegger å avslutte programmet med en samling for adepter og mentorer høsten 2020. BF vil også evaluere programmet i etterkant.

Slik gjennomføres samtalene
I løpet av det neste året vil dere gjennomføre 6-8 samtaler. BFs programkoordinator, Linda Rasten, vil sammen med sekretariatet bistå mentorer og adepter med den første kontakten.

Vi anbefaler å legge opp samtalene etter Difis veiledende maler. Varighet på samtalene bør være på ca. en time.

Dersom dere ikke har mulighet til å møtes, anbefaler vi nettmøter eller eventuelt telefonmøter. Som deltager forplikter du deg til å sette av tid til gjennomføring av samtaler.

Har du spørsmål rundt ordningen? Ta gjerne kontakt med Linda Rasten eller med BFs sekretariat!