Landsmøtet har talt: Medlemskriteriene må utredes, med avgjørelse i 2020

Siv Jørstad (til venstre) fremmet forslaget som ble vedtatt. Her i samtale med Anne Cathrine Undhjem. (Foto: Erling Bergan)

I starten av diskusjonen ble det klart at forslagene fra Hordaland BF og Oslo BF var samkjørt og forenklet. Dermed sto dagens krav om «bachelor eller mastergrad, med minst 60 studiepoeng bibliotekfag i eller utenfor graden» mot Oslo/Hordaland-forslaget.

Det var Siv Jørstad, delegat fra Akershus BF, som på tampen av en diskusjon der flere delegater påpekte muligheter og utfordringer med begge alternativ, sa at dette var en «utrolig vanskelig sak». Hun mente at landsmøtet hadde for tynt faktagrunnlag, at de trengte mer faktabasert grunnlag for en avgjørelse. Deretter fremmet hun følgende forslag:

«Akershus foreslår at saken om endring av vedtektene 2.1 utsettes til landsmøtet i 2020.
I løpet av denne perioden ønsker vi at forbundsstyret gis mandat til å utrede saken. Dette bør gjøres gjennom en konsekvensanalyse og en ny medlemsundersøkelse som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag til landsmøtet 2020.
I tillegg skal saken debatteres i alle fylkeslag. Sekretariatet og forbundsstyret skal bistå i denne saken.»

I og med at dette var et utsettelsesforslag, måtte møtelederne ta dette opp til avstemming blant de 64 delegatene umiddelbart. Og det ble vedtatt mot 11 stemmer.