Landsmøte 2020: Vedtok fire politiske uttalelser

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet fremmet i år fire politiske uttalelser til landsmøtet. 20. november vedtok landsmøtet alle de fire uttalelsene, med noen mindre endringer.

Dermed har BF-landsmøtet tatt stilling til:

  • BFs holdning til bibliotek og ytringsfrihet
  • Støtte til Helsebiblioteket.no
  • Bibliotekets rolle i krisetider
  • Intern uttalelse om grønn tariff

De vedtatte uttalelsene – med endringer – vil bli offentliggjort når landsmøteprotokollen er klar.

I alle de fire sakene forplikter Bibliotekarforbundet seg til å jobbe videre med temaene politisk.

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert. Bibliotekarforbundet vil samarbeide med resten av Unio om å utarbeide grønne tariffkrav i de sentrale oppgjørene. Det er viktig å sikre at dette arbeidet er forankret i hele forbundet, og at metoder for hvordan tillitsvalgte kan jobbe med bærekraft lokalt blir en del av tillitsvalgtopplæringen,» heter det i den interne uttalelse om grønn tariff, som landsmøtet vedtok.