Landsmøte 2023: Har du en sak du brenner for?

Bibliotekarforbundets landsmøte arrangeres hvert tredje år, og i år er det igjen tid for å samle forbundets høyeste organ. Når delegatene samles på Gardermoen 23.-24. november i år skal saker diskuteres og ny politikk skal vedtas.

Ønsker innspill og debatt

I forkant av et landsmøte jobber forbundsstyret seg gjennom vedtekter og målprogram, og senest fire uker før landsmøtedelegatene samles, sendes sakspapirene ut til landsmøtedelegatene. Det er fortsatt god tid til å sende inn saker til behandling, og forbundsleder i Bibliotekarforbundet Veronicha Angell Bergli ønsker hele organisasjonen velkommen til å sende inn forslag.

–Vi ønsker oss åpne prosesser og gode debatter, både før og under selve landsmøtet. Det får vi til med engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Vi håper at flere vil diskutere saker lokalt, og sende oss forslag til behandling før fristen går ut den 12. oktober, sier Bergli.

Vil du foreslå en sak? 

Dersom du eller styret i ditt distriktslag har en sak som dere ønsker behandlet på landsmøtet, er det fortsatt god tid til å fremme forslag. Send inn forslag til bf@bibforb.no innen 12. oktober.

Dette skal landsmøte behandle i november

 • Forbundsstyrets beretning
 • Regnskap og revisjonsberetninger
 • Kontrollkomitéens rapport
 • Kontingent for kommende landsmøteperiode
 • Godtgjøring av forbundsstyrets medlemmer
 • Konfliktfondets størrelse
 • Innkomne saker
 • Målprogram
 • Budsjett
 • Vedtekter
 • Valg

Alt om landsmøte finner du her.