Avholder landsmøte «fysisk» 19. og 20. november

Landsmøtet i Bibliotekarforbundet vil foregå digitalt.

– Vi er godt under det anbefalte antallet fra Helsemyndighetene på maks 200 personer, og vi kommer til å ha tett dialog med hotellet, som er en profesjonell aktør. Vi har også nedsatt en egen gruppe som skal sørge for at landsmøtet følger alle smittevernråd fra helsemyndighetene. Så lenge ikke smittesituasjonen endrer seg, føler vi oss derfor trygge på at vi kan avholde landsmøtet fysisk, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli.

Les mer om landsmøtet i Bibliotekarforbundet

Landsmøtet er Bibliotekarforbundets høyeste organ. Det ordinære landsmøte avholdes hvert tredje år.

Skal avgjøre spørsmålet om medlemskriterier  

En av de viktige sakene årets landsmøte skal ta stilling til er spørsmålet om endring av medlemskriteriene i BF. Bør BF åpne opp for bibliotekansatte med bachelorgrad som ikke har bibliotekfaglig utdanning?

Da saken var oppe på landsmøtet i 2017, vedtok delegatene å utsette beslutningen til årets landsmøte. Forbundsstyret gjennomførte i fjor en utredning av medlemskriteriene.

Forbundsstyret i Bibliotekarforbundet 2017-2020. Nytt styre for 2020-2023 skal velges inn på landsmøtet. Foto: Kristin Strøm.

Arrangerer fagprogram om grønn tariff 

Under årets landsmøte blir det også et eget faglig program om grønn tariff. Hvordan kan vi i fagbevegelsen integrere bærekraft i vårt arbeid? Dette er et satsningsområde for BFs hovedorganisasjon Unio, og i en egen sekvens vil blant annet flere av Unios største forbund fortelle landsmøtet om hvordan de jobber med bærekraft.

– Vi kommer også til å løfte fram flere politiske saker i forkant av landsmøtet. Dette er viktige saker både for oss som organisasjon og for sektoren vår, som vi gjerne vil ha landsmøtet med på å engasjere seg i, sier forbundsleder Veronicha Angell Bergli. 

De nærmeste ukene vil Bibliotekarforbundet publisere både disse politiske sakene og flere andre artikler om landsmøtet her på bibforb.no. Delegater og gjester mottar en egen epost med innkalling og informasjon om arrangementet.

Det er også anledning til å melde inn saker til landsmøtet innen fristen 8. oktober. Forslag til landsmøtesaker sendes til bf@bibforb.no.