Landsmøte 2020: 16 fylkeslag blir til 15 distriktslag

Norge har gått fra 19 til 11 fylker etter regjeringens regionsreform. Inntil årets landsmøte har BF hatt fylkeslag, som med to unntak  (Agder og Hedmark og Oppland) har fulgt de de gamle fylkesgrensene.

Før årets landsmøte foreslo derfor forbundsstyret en ny regional organisering, som skulle følge Stortingets valgdistrikt. Etter diskusjon på landsmøtet valgte imidlertid forbundsstyret å trekke dette forslaget.

I stedet stemte landsmøtet for forslaget til Morten Olsen Haugen, delegat i Trøndelag BF. «Landsmøtet oppretter og nedlegger distriktslag, og fastsetter distriktslagenes utsrekning,» heter det i forslaget til 12.3 i vedtektene (se nederst i artikkelen).

Med andre ord skifter BF fra betegnelsen «fylkeslag» til «distriktslag».

Samtidig vedtok landsmøtet at Sogn og Fjordane og Hordaland slår seg sammen til et nytt lag – etter forslag fra de to tidligere BF-fylkeslagene. BF går dermed fra 16 fylkeslag til 15 distriktslag.

12.3
Yrkesaktive medlemmer hører til i det distrikslag som dekker arbeidsplassen.
Ikke-yrkesaktive hører til det distriktslaget som dekker stedet de bor.
Studentmedlemmer hører til i det distrikstlaget som dekker studiestedet. Distriktslagene skal omfatte alle forbundets medlemmer. Ved tvil avgjør forbundsstyret hvilket distrikslag et medlem skal tilhøre.
Ordet fylkeslag erstattes med distriktslag alle steder der dette forekommer i vedtektene.