Lån en bibliotekar med hjem!

I fjor skrev spesialbibliotekarene Kjell Erik Johnsen og Grete Gluppe om "Lån en bibliotekar"-tjenesten de har ved Høgskolen i Østfold og hva de fant da de undersøkte bestillingene på dette tilbudet. Nå har de tatt tjenesten et skritt videre. Her forteller Kjell Erik om erfaringene med å tilby studenter og ansatte "hjemlån" av bibliotekarer.

Prosjektgruppen som tilbyr «hjemlån» av bibliotekarer ved Høgskolen i Østfold. Fra venstre Siri Anne Pihlstrøm, Heidi Synnøve Bodal, Torunn Skofsrud Boger og Kjell Erik Johnsen. (Foto: Kjell Erik Johnsen)

Lån en bibliotekar via Skype og Adobe Connect

Lån en bibliotekar er en populær tjeneste ved Høgskolen i Østfold. Den gir den enkelte student og ansatt mulighet til å avtale tid til individuell veiledning med en av bibliotekarene. Imidlertid kreves det at brukeren møter opp fysisk i biblioteket.

Vi ønsket å teste ut hvordan det ville fungere å tilby tjenesten via Skype og Adobe Connect. Disse verktøyene gjør det mulig for bibliotekaren å dele sin skjerm og vise hvordan man søker etter litteratur og håndterer referanseteknikk. På denne måten kan studenter og ansatte som arbeider hjemme eller på reise benytte seg av Lån en bibliotekar.

Prøveprosjektet ble utført i perioden august 2016 til juni 2017. Prosjektgruppen besto av Heidi Synnøve Bodal, Torunn Skofsrud Boger og Siri Anne Pihlstrøm, i tillegg til undertegnede som ledet gruppen.

Synliggjøring

Vi startet med å henvende oss kun til nett- og deltidsstudenter. Dels fordi vi tenkte at tilbudet først og fremst ville være interessant for denne studentgruppen og dels fordi vi ønsket å gå litt forsiktig ut. Men siden vi ikke fikk så mange bestillinger henvendte vi oss etter hvert til alle studenter og ansatte på begge studiestedene (Fredrikstad og Halden).

Synliggjøringen ble gjort på flere måter: informasjon på oppstartsamlinger, tekst og video i Fronter, Facebook og Instagram, Høgskoleavisa, epost og oppslag i biblioteket.

Tabell over gjennomførte veiledninger:

Dato Varighet Studie Tema Verktøy
19.09.2016 25 min Spansk årsstudium Oria, Academic Search Premier, tilgang hjemmefra Adobe Connect
25.01.2017 15 min Faglig ansatt Sletting av bibliotek i EndNote Skype for business
03.02.2017 20 min Mooc student (IKT) Opphavsrett, fri bruk, creative commons Skype
14.02.2017 25 min Master i fremmedspråk i skolen Oria, Academic Search Premier, VPN Skype
14.03.2017 20 min Engelsk for lærere ERIC, ASP, tilgang hjemmefra, Referanseteknikk. Skype
07.06.2017 15 min Master i fremmedspråk i skolen Referanseteknikk, MLA Adobe Connect

Tabellen over viser at vi gjennomførte seks veiledninger via Skype og Adobe Connect i prosjektperioden – én ansatt og fem studenter. Alle studentene gikk på enten nett- eller deltidsstudier. I tillegg fikk vi to bestillinger til, men disse studentene ble av ulike årsaker hjulpet per epost og ved fysisk oppmøte i biblioteket.

Konklusjon

Antallet er lavere enn vi hadde sett for oss, men alle som fikk veiledning på denne måten uttrykte at de var veldig fornøyde. Dermed har vi nå Lån en bibliotekar via Skype og Adobe Connect som en del av det ordinære tilbudet. Kanskje vil flere benytte seg av tilbudet når det blir mer kjent?


– Fungerte knirkefritt i vår ende

Spesialbibliotekar Kjell Erik Johnsen ledet prosjektgruppa som etablerte tjenesten «Lån en bibliotekar med hjem» ved Høgskolen i Østfold. (Foto: Erling Bergan)

Hvorfor tilby tjenesten «Lån en bibliotekar» bare på studiestedene, hvorfor ikke også for ansatte og studenter som ikke er på campus? Spesialbibliotekar Kjell Erik Johnsen skriver om en slik tjeneste ved Høgskolen i Østfold på neste side. Vi har bedt ham svare på noen spørsmål om prosjektet.

– Hvordan fikk dere ideen til «Lån en bibliotekar med hjem»?
– På et kurs om pedagogisk bruk av digitale verktøy her på Høgskolen i Østfold. Da det ble snakk om deling av skjerm slo idéen ned i hodet mitt som et lyn.
– Vet du om andre høgskoler eller universitet som gjør noe tilsvarende?
– Så langt jeg vet har bibliotekene ved Høgskolen i Sørøst-Norge og Handelshøyskolen BI et lignende tilbud hvor de bruker programvare som tar over brukerens PC. Ellers har Malmö Högskola et tilsvarende tilbud med Skype.
– Hvorfor tror du at antallet som benyttet seg av tilbudet i prøveperioden ble lavere enn dere hadde sett for dere?
– Teknologien kan kanskje være en terskel for noen? Dessuten er nok mange nett- og deltidsstudenter på jobb på dagtid. Kanskje noen kvier seg for å foreta videosamtaler med folk de ikke kjenner fra før?
– Hadde dere tekniske problemer med Skype eller Adobe Connect?
– Det har fungert knirkefritt i vår ende så langt. Det var en student som hadde litt trøbbel med lydinnstillingene, men vi fikk gjennomført veiledningen senere da hun hadde fått orden på PC’en sin.
– Var det brukeren eller dere som valgte hvilke av disse to som ble brukt?
– Brukeren.
– Hvilken av de to fungerte best til deres formål?
– Begge har egentlig fungert bra.
– Var temaene brukerne trengte hjelp til som forventet?
– Ja, det var det vanlige med litteratursøk og referansehåndtering
– Regner du med kraftig økning i bruken av tjenesten nå som den blir fast?
– Nei, vi har egentlig ikke noen grunn til å tro på noen kraftig økning. Men vi tror og håper at bruken vil øke etter hvert som studenter og ansatte får øynene opp for tjenesten.
– Konkurrerer «Lån en bibliotekar med hjem» med innomhus-tjenesten «Lån en bibliotekar» eller når dere nye brukere med dette tilbudet?
– Nei, vi når nye brukere som studerer på nett eller på deltid.
– Hvordan vil dere reklamerer for dette som fast tilbud?
– På samme måte som under prøveperioden. På samlinger, sosiale medier, LMS og i biblioteket.
– Anbefaler du andre høgskoler å tilby dette hos seg også?
– Det får de ta stilling til ut i fra sin situasjon, men vi er i alle fall veldig fornøyde med å kunne tilby Lån en bibliotekar også for de som sjeldent eller aldri kommer til studiestedene. Vi har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra de som har møtt oss på denne måten.