Kvinnherad har gått fra 11 filialer til 1 bokbuss

Hvorfor skal en kommune ha bibliotekfilialer? Eller bokbuss? Begge kan begrunnes med store avstander i kommunen. Kvinnherad hadde 12 bibliotekavdelinger på 80-tallet. I dag har de ett bibliotek og en bokbuss. Vi har spurt biblioteksjef Trude Hege Bergesen hvordan det fungerer.

Kvinnherad kommune ligger rundt utløpet av Hardangerfjorden og har bygder spredt over et stort område.

FILIALSTRUKTUR ♦ Kvinnherad kommune ligger i Hordaland, noen timer sør for Bergen. Hoveddelen ligger på sørsida av Hardangerfjorden. En flik, de to bygdene Ølve og Hatlestrand, ligger på vestsida av Hardangerfjorden. Ellers omfatter kommunen flere større og mindre øyer, blant annet Varaldsøy i nord, og Halsnøy, Fjelbergøy og Borgundøy i sør.

– Dere har en spredt kommune, med mange bygder rundt en fjord. Men dere har ingen bibliotekfilialer. Hvorfor ikke?

– De har blitt lagt ned alle sammen, en etter en. Dette skjedde før min tid som biblioteksjef, sier Trude Hege Bergesen og ber om forståelse for at hun ikke er sikker på alle grunnene for at hver enkelt filial ble nedlagt.

– Men det var selvfølgelig for å spare penger og få mer effektiv bibliotekdrift. Man fikk til slutt samlet ressursene på hovedbiblioteket. Og så har vi bokbuss, som på et vis erstatter filialene.

Fleksibilitet

– Stopper bokbussen på de samme stedene som filialene var tidligere?

– Stoppestedene blir hele tiden tilpasset bruken. Det kan være et sted som folk flytter fra, hvor det ikke er så mange barn, og da kan vi flytte stoppestedet til et annet sted. Det er det som er så flott med en bokbuss, at den er så fleksibel. Vi kan forandre rutene hvert halvår, alt etter behovet som er der, om noen steder ønsker mer eller mindre tid. Vi kan ta vekk et stopp hvis det ikke blir brukt. Flytter det nye folk til, kan vi vurdere å ta det opp igjen. Dette kan man ikke gjøre med en filial, som ikke kan bygges opp og tas ned på den måten.

– Bokbussen i Kvinnherad fungerer godt?

– Ja, det synes vi. Den er godt besøkt og har mye utlån. Vi har rundt 30.000 utlån pr år.

– Kjører bussen hele året?

– Bare når skolene er åpne. Den kjører ikke i sommerferien, og heller ikke i vinterferien eller høstferien.

– Er det mange som husker filialene dere hadde før og gir uttrykk for at de savner dem?

– Nei, det kan jeg ikke si. Det var en liten periode etter at de siste filialene ble lagt ned, at noen kanskje savnet å kunne gå inn i filialen på Hatlestrand. Der er det noen som bruker biblioteket i nabokommunen, siden det faktisk er kortere avstand dit enn å kjøre til hovedbiblioteket på Husnes. For å komme fra Hatlestrand til Husnes må de ta ferge og bruke omtrent en og en halv time. Nabokommunen Fusa er omtrent en halv time unna.

EFFEKTIV DRIFT: Biblioteksjef Trude Hege Bergesen kan flytte bokbusstopp etter behov i Kvinnherad. (Foto: Erling Bergan)

Slipper å tenke åpningstid

– Har dere meråpent?

– Ja, det har vi også. Vi startet med det for to år siden.

– Kompenserer meråpent på noen måte for avstanden fra grendene til hovedbiblioteket?

– Ja, det vil jeg vel si. Før var det mange som sa at de ikke hadde tid til å komme til biblioteket etter arbeid. Nå kan de kombinere besøket med andre ting de skal gjøre i kommunesenteret, der det er både butikker og offentlige tjenester. Nå trenger de ikke tenke på om biblioteket er åpent eller ikke. Det er meråpent hver dag hele året, fra klokka 8.00 om morgenen til klokka 22.00 om kvelden.

– Hvordan er bruken av den ubetjente, meråpne tiden?

– Den øker på. Vi har 16 års-grense. Det er videregående skole på Husnes. Vi ser at det har blitt mer populært blant dem. Vi hadde noen elever fra handel og service-linja i praksis på biblioteket i tre uker. De skulle drive med markedsføring, og jeg ba dem markedsføre det meråpne biblioteket når de kom tilbake til skolen. Et resultat av denne kampanja var at vi har fått mange flere besøk etter det, avslutter Trude Hege Bergesen.