Kutt i tidsskriftstilbudet på Helsebiblioteket

Det skjæres i budsjettet for Helsebiblioteket.no. Rundt 200 tidsskrifter av høy kvalitet ser nå ut til å forsvinne fra tilbudet, for alle brukere bortsett fra de fire store universitetene og deres tilhørende universitetssykehus.

Irene Langengen er seniorrådgiver ved Folkehelseinstituttet og medlem av Helsebibliotekets redaksjon. (Foto: FHI)

Som følge av budsjettkutt er Helsebiblioteket.no pålagt et betydelig kutt for 2018, melder seniorrådgiver Irene Langengen ved Folkehelseinstituttet på postlista for NBFs Spesialgruppe for medisin og helsefag.

– Dette medfører dessverre at tidsskriftpakken Taylor and Francis Medical Collection (T&F Medical) ikke lenger kan bli finansiert over Helsebibliotekets budsjett, skriver Langengen, som er medlem av Helsebibliotekets redaksjon.

– Pakken vil dermed ikke lenger være tilgjengelig for primærhelsetjenesten, helseforetak (unntatt universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø med tilhørende universitetssykehus) og universitets- og høyskolesektoren fra 1. januar 2019, med mindre det lykkes med å finne andre løsninger, skriver hun.

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Det driftes i Folkehelseinstituttet og finansieres over statsbudsjettet.

Det omtalte kuttet gjelder tidsskriftpakken T&F Medical med ca. 200 tidsskrifter av høy kvalitet. Pakken inneholder flere titler med skandinavisk/nordisk tilknytning og den har et bredt utvalg av titler som dekker behovet for flere fagområder. Noen av de mest brukte tidsskriftene i pakken er:

  • Disability and Rehabilitation
  • Nordic Journal of Psychiatry
  • Acta Oncologica
  • Scandinavian Journal of Gastroenterology
  • Scandinavian Journal of Occupational Therapy
  • Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation
  • Acta Odontologica Scandinavica
  • Infectious Diseases
  • International Review of Psychiatry
  • European Journal of Physiotherapy

Langengen beklager på det sterkeste at denne situasjonen har oppstått og at kutt i viktige tidsskrifter er resultatet.

– Arbeidet med å finne en løsning som gjør at tilgangen kan opprettholdes for 2019 har høyeste prioritet. I tillegg arbeider vi nå med en utviklingsplan for hvordan styrke Helsebiblioteket i årene som kommer. Vi vil dele denne med dere så snart den er klar, avslutter hun.