Kurs for fylkeslagsstyrer

Tid:
7. – 8 mai 2019

Sted:
Lillestrøm

Målgruppe:
Ledere og medlemmer i fylkeslagsstyrene

Beskrivelse:
Før lunsj dag I: Grunnopplæring for nye medlemmer med felles innføring / opplæring i organisasjonen BF og fylkeslagsrollen.
Erfaringsutveksling med fokus på mulige arbeidsoppgaver og aktiviteter i laget og tillitsvalgarbeidet.
Seminarformen skal gjøre det aktuelt for både nye og gamle deltagere.
Bygging av nettverk mellom medlemmer og sekretariat

Meld deg på her:
Påmeldingsskjema til BF-kurs


Se også:  Oversikt over BFs kurs og møter