Kunnskapsorganisasjon på anbud?

R David Lankes - Foto Jeremy Hill

Professor R. David Lankes holder hovedforedraget under årets KORG-dagene på Bislet. (Foto: Jeremy Hill)

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag ved HiOA arrangerer KORG-dagene torsdag 1. og fredag 2. juni 2017. Hovedtittel på arrangementet er «Kunnskapsorganisasjon på anbud?».

Programmet inneholder foredrag om nytt biblioteksystem til storbyene, om hva som skjer med bibliotekenes referansetjeneste, om hvordan biblioteket som utgiver kan være springbrett til nye roller og tjenester, om nye metadata, om biblioteksløyd, med mer.

Det heter i ABIs egen presentasjon av KORG-dagene 2017:

«De siste årene har det skjedd mye i biblioteksektoren. Nye system, nye standarder og nye leverandører har både blitt vurdert og valgt. Og ikke uten diskusjon. Det skjer også mye i sektorens omverden, hvor vi på daglig basis må forholde oss til både store data og kunstig intelligens. Hva da med kunnskapsorganisasjonen? Har den noe å bidra med? Og hva med kunnskapsorganisatorisk kompetanse? Hva består den i? Hva bør den bestå i? Hva skal til for å lage, vurdere eller bestille det som trengs i 2017?»

Kunnskapsorganisasjonsdagene 2017 tar mål av seg til å stille «de store spørsmålene». Og professor R. David Lankes  starter ballet med foredraget «Librarianship is a Technical Profession». Lankes er professor og leder for bibliotekarutdanningen ved universitetet i South Carolina. Han har skrevet flere bøker som tematiserer bibliotekarens kompetanse. «The new librarian field guide» kom ut i fjor, og fikk en svært positiv anmeldelse av Thomas Brevik i Bok og bibliotek. Der tar han utgangspunkt i følgende: «The mission of librarians is to improve society through facilitating knowledge creation in their communities». Brevik fremhever at Lankes vil ha bibliotekarene «ut i lokalsamfunnet, bidra der det passer og er behov, og skape en gjensidig involvering».

Et mye gjengitt sitat fra Lankes er hans tweet fra 2012: «Bad libraries build collections. Good libraries build services (of which a collection is only one). Great libraries build communities.»

Hva som ligger bak hans tittel «Librarianship is a Technical Profession» vil vise seg 1. juni.

KORG-dagene 2017 foregår i auditorium P35-PH170, Pilestredet 35, Oslo.

Påmeldingsfrist er fredag 12. mai 2017.


PS.
Vi minner om at medlemmer av Bibliotekarforbundet kan søke om stipend som kan, blant annet, «bidra til faglig utvikling for BFs medlemmer».