Krever satsing på skolebibliotek

– Det er avgjørende å gi alle barn et godt skolebibliotektilbud, sa Forfatterforeningens leder Heidi Marie Kriznik til Stortingets familie- og kulturkomité. Hun håpet skolebibliotekene ville bli vektlagt mer i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen enn de har blitt i kulturmeldingen.

Det var åpen høring i Stortingets familie- og kulturkomité om stortingsmeldinga «Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida». På mandag 18. februar fikk hele 61 organisasjoner/aktører hver sine tilmålte 3 minutter til å snakke sin sak for stortingspolitikerne.

Og da er det grunn til å merke seg at de store forfatterorganisasjonene alle trakk fram behovet for å satse på skolebibliotekene.

Må vektlegges i ny melding

Heidi Marie Kriznik, leder i Den norske forfatterforening, sa i sitt innlegg:

– Den kulturelle skolesekken er avgjørende for at det nødvendige møtet med kunst i skolen skal finne sted. Avgjørende er det også å gi alle barn et godt skolebibliotektilbud. Og det er å håpe at skolebibliotek vektlegges mer i den kommende barne- og ungdomskulturmeldingen enn i denne.

Bibliotekfaglig kompetanse

Geir Hønneland, styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), tok også opp skolebibliotek.

– Folkebibliotekene blir trukket fram som en viktig arena for møtet med kunst og kultur for barn. Det som åpenbart mangler her er skolebibliotekene. Det er avgjørende for barns lesevaner at de får tilgang til skolebibliotek, med personale med bibliotekfaglig kompetanse.

Skolebibliotek helt avgjørende

Taran Bjørnstad, leder i Norske barne- og ungdomsbokforfattere, skulle gi ordet til sin nestleder Mari Moen Holsve for de siste poengene før de 3 minuttene deres var omme. Men hun var litt sein, for komitelederen avbrøt: – Dere har brukt opp tida.

Men før mikrofonen ble skrudd av bøyde Bjørnstad seg raskt fram til mikrofonen og sa:

– Og da er det skolebibliotek som er helt avgjørende!

Trolig merket komiteens medlemmer seg at mange aktører nå krever et løft for skolebibliotek. Så får vi håpe at de videreformidler denne brede henvendelsen til rett departement.