Knut Skansen ansatt som biblioteksjef på Deichman

Det har vært knyttet stor spenning til hvem som skal lede bibliotekene i Oslo videre. Nå blir det kontinuitet, ved at dagens konstituerte sjef Knut Skansen blir fast ansatt etatssjef. Han varsler "mye endring og omstilling". - Det kommer til å bli både krevende og moro på en gang, sier den nye biblioteksjefen.

Knut Skansen går nå fra å være konstituert biblioteksjef til å være fast ansatt etatssjef for bibliotekene i Oslo kommune. (Foto: Christian Clausen)

Byrådet i Oslo foretok ansettelsen torsdag 4. januar. Oslo kommune har store ambisjoner for utviklingen av Deichman framover og byrådet vedtok i juni 2017 at biblioteket skulle bli egen etat fra 1. januar 2018.

Det var 24 søkere til stillingen som biblioteksjef i Oslo, hvorav fem navn er unntatt offentlighet. Det er svært få bibliotekarer blant søkerne, noe det er grunn til å merke seg. For forrige gang stillingen var ledig i 2013, var det 17 søkere, hvorav fire unntatt offentlighet. Da var det to meget kvalifiserte og erfarne bibliotekarer som var sterke kandidater til toppstillingen, men de gikk den gang ut med kraftig kritikk av måten kommunen håndterte intervjuer og tilsetting. Denne gangen har det vært relativt still rundt prosessen.

Om bibliotekarene denne gang glimrer med sitt fravær på søkerlisten, er to interne Deichman-søkere vel kjent. Reinert Mithassel er avdelingsleder på Tøyen og Knut Skansen har vært konstituert biblioteksjef etter at Kristin Danielsen gikk av i juni 2016. Skansen var i sju år før det prosjektleder for Oslos nye hovedbibliotek. Nå skal han altså lede alle bibliotekene i Oslo som fast ansatt etatssjef.

Knut Skansen er 47 år og opprinnelig fra Drammen, bosatt i Oslo. Før han kom til Deichman i 2009 var han direktør for Hotell Bondeheimen og Kaffistova i åtte år. Han er litteraturviter og skrev hovedoppgave basert på lesning av Paul Valérys «Le Cimetière marin» fra 1920.

Egen etat gir større muligheter

Den nyansatte biblioteksjefen for Deichman er klar på at et av hans viktigste mål er å få flere til å bruke Oslos folkebibliotek.

– Oslo kommune har virkelig satset på bibliotekene sine. Dette har de siste par årene gitt flott utvikling i besøkstallene. Jeg gleder meg veldig til å bygge videre på det som alt er gjort og ser også frem til å ta fatt på den aller viktigst oppgaven fremover – nemlig å øke utlånet og besøket blant de ca 60 % av Oslos befolkning som i dag ikke benytter bibliotekene. Som egen etat gis Deichman en større mulighet til og et større ansvar for å løse denne utfordringen, sier den nye biblioteksjefen.

Knut Skansen sammen med tidligere biblioteksjef Liv Sæteren da grunnsteinen ble lagt ned for nytt hovedbibliotek i Bjørvika i februar 2017. (Foto: Erling Bergan)

– Åpningen av det nye hovedbiblioteket i Bjørvika i 2020 er et sentralt virkemiddel, men også videreutvikling av alle bydelsbibliotekene og utviklingen av samarbeidet med andre aktører i byen. Vi må nok i tiden fremover innstille oss på mye endring og omstilling, men Deichman har en veldig kompetent og engasjert organisasjon som jeg er sikker på at vil klare dette bra. Det kommer til å bli både krevende og moro på en gang.

Store ambisjoner

– Jeg har blitt veldig glad i biblioteket og ikke minst inspirert av å arbeide i en 233 år gammel virksomhet med røtter i opplysningstiden. Jeg mener folkebiblioteket springer ut av troen på det gode i mennesket, troen på at det opplyste mennesket føler større tilhørighet, eierskap og engasjement for fellesskapet og eget liv. Med fremtidsrettede og robuste bibliotek er jeg sikker på at Oslo blir en bedre by å leve i, sier Skansen.

Byrådet i Oslo foretok ansettelsen torsdag 4. januar. «Oslo kommune har store ambisjoner for utviklingen av Deichman framover», heter det i en pressemelding i forbindelse med tilsettingen. Byrådet vedtok i juni 2017 at biblioteket skulle bli egen etat fra 1. januar 2018.

Deichmanske er landets største og eldste folkebibliotek, og Norges best besøkte kulturinstitusjon. Deichmanske består av et hovedbibliotek i sentrum og 18 filialer rundt i bydelene. De driver også spesialbibliotek på Rikshospitalet, i Oslo fengsel og Bredtveit fengsel.