Kjøper inn Storhaug-bøker til bibliotekene

Omslagsfoto: Kolofon forlag.

– Det er prinsipielt problematisk at samfunnsaktører anonymt kjøper inn enkeltbøker til norske folkebibliotek og legger politiske motiver til grunn, sier forbundsleder i Bibliotekarforbundet Margunn Haugland.

Haugland peker på at biblioteksektoren også tidligere har vært kritiske til ekstern innblanding. I 2006 vakte det for eksempel reaksjoner da Sølvberget inngikk en avtale med den amerikanske ambassaden om praktisk og økonomisk støtte til presentasjon av amerikansk kultur.

– Vi forstår at mange ønsker å lese denne boka, og vi tar ikke stilling til innholdet i Storhaugs bok. Men initiativtakerne peker selv på at det ligger  et politisk motiv bak, og politisk påvirkning er problematisk. Bibliotekloven slår fast at folkebibliotekene skal være politisk uavhengige, sier Haugland.

Næringslivsfolk står bak
Det var Finansavisen som først meldte at en anonym gruppe, som alle skal tilhøre det norske næringslivet, donerer tusen eksemplarer av Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» til norske folkebibliotek.

Bakgrunnen for investeringen skal være at etterspørselen etter Storhaugs bok nå er så stor at folk må vente i flere måneder på boka. Ifølge NRK opplyser for eksempel Deichmanske bibliotek at de har 222 personer på venteliste og 24 eksemplarer.

Også i bokhandelen er Hege Storhaugs siste bok, som er blitt omtalt i mediene som islamkritisk, svært populær: Bare én måned etter at forlaget ga ut boka var den trykket opp i 17.000 eksemplarer.

– Det er dessverre ikke uvanlig at det er lang ventetid på populære titler. Men denne utfordringen løses best ved å styrke bibliotekenes mediebudsjetter over tid, ikke ved hjelp av kortsiktige gaver, sier Haugland, som påpeker at det enkelte steder var et års ventetid på Jo Nesbøs siste bok Blod på Snø i fjor.

– Samtidig som en del av storbybibliotekene har lang ventetid på Storhaugs bok, er det også mange bibliotekansatte som gir tilbakemeldinger på at de har boka på hylla, sier Haugland.

Også FrP-statssekretær bidrar
Den anonyme næringslivsgruppen som Finansavisen har omtalt er ikke alene om å ville distribuere flere eksemplarer av Storhaugs islamkritiske bok. 21. juli kunne Vårt Land avsløre at Sylvi Listhaugs statssekretær Hanne CS Iversen (FrP) har kjøpt ti eksemplarer av Hege Storhaugs bok til Harstad bibliotek, som ligger i statssekretæren hjemkommune, angivelig for å korte ned ventetiden.

– Jeg fikk høre at det er lange ventelister på bibliotekene for å låne boka, og tenkte jeg kunne bidra til at flere fikk lese den, sier Iversen til Vårt Land.

Iversen hevder at hun kjøpte inn eksemplarene «som Harstad-borger, ikke som statssekretær». BF-leder Margunn Haugland mener en topp-politiker bør forstå at et slikt innkjøp er problematisk, og at man ikke kan velge å ta av seg statssekretær-hatten i en sak som denne.

BF-leder Margunn Haugland.

– Det er tankevekkende at hun viser så liten forståelse for både sin egen rolle og bibliotekets posisjon som en politisk uavhengig arena, sier Haugland.

– En uting
Leder i Norsk Bibliotekforening (NBF) Mariann Schjeide har uttalt at hun på prinsipielt grunnlag er kritisk til innkjøpsgaver.

– Jeg synes det er en uting å promotere sitt politiske syn, enten det er til høyre eller venstre, ved å sende bibliotekene slike gaver. Ønsker de å gi oss gaver, er det ganske mye annet de kan gi oss, sier Schjeide til NRK.

NBF-lederen mener at norske bibliotek av prinsipp bør takke nei til den anonyme gaven som næringslivs-gruppa står bak. Schjeide frykter at norske bibliotek skal bli tatt til inntekt for en bestemt politisk agenda.

– De ønsker å promotere et bestemt politisk syn, og bruker bibliotekene som et virkemiddel for å gjøre det, sier Schjeide.

Dagen etter NRK-intervjuet understreket hun på sin Facebook-side at folkebibliotekene bør kjøpe inn boka, men Schjeide fastholder at offentlige bibliotek bør være forsiktige med å ta imot private gaver som er motivert ut fra et politisk syn.

– Vi er på linje med Schjeide og NBF her. Samtidig er det som alltid opp til hver enkelt biblioteksjef hvorvidt man vil ta imot denne gaven eller ikke, sier BF-leder Margunn Haugland.