Kjersti Steien fikk årets BIBSYS-stipend!

Årets BIBSYS-konferanse arrangeres 14.-15. mars i Trondheim. Konferansen ble åpnet av BIBSYS-direktør Frode Arntsen, som benyttet anledningen til å dele ut BIBSYS-stipend for 2016.

– BIBSYS deler ut stipend fordi vi mener det er viktig å styrke kompetansen på området kunnskapsorganisering, sa Arntsen.

Stipendet er på 10.000 kroner og deles ut årlig til beste masteroppgave innen kunnskapsorganisering.

Kjersti Steien-b

Les også intervjuet vårt med Kjersti Steien fra desember i fjor: «Leverte hemmelig masteroppgave innen bibliotekfag».

Kjersti Steien vant stipendet med oppgaven «Brukerorienterte metadata – en casestudie om hvordan kunnskap om brukeratferd kan bidra til forbedring av metadata på en arbeidsplass».

Om årets oppgave og kandidat har professor Ragnar Nordlie ved HiOA sagt følgende:

«Oppgaven er en casestudie av en ingeniørbedrifts problemer med organisering og gjenfinning av bedriftsinterne dokumenter.  Oppgaven baserer seg på intervjuer med ansatte og observasjon av deres arbeid med arbeidsoppgaver som innebærer søk etter dokumenter.

Oppgaven kommer med konkrete råd om metadata-forbedring og bedret organisering av de bedriftsinterne dokumentene, men er kanskje mest interessant i sin studie av ansattes informasjonsadferd, og i at den grundig og systematisk identifiserer og dokumenterer de problemene som ansatte i denne typen bedrift møter ved søking i egen dokumentsamling. En litteraturoversikt ser disse problemene i sammenheng med tidligere kunnskap om ingeniørers informasjonsadferd.»

– Oppgaven er – hva skal vi si – dessverre hemmelig. Jeg har søkt i google, jeg har søkt i Oria, jeg har søkt i andre åpne arkiv, jeg har søkt alle steder. Men jeg fikk vite av stipendmottakeren i dag at oppgaven er hemmelig, derfor fant jeg ikke noe om den.

– Tusen takk. Det er veldig hyggelig å bli satt pris på, for arbeid man har jobbet alene med så lenge. Jeg setter stor pris på det. Vi trengs i det private marked også, sa Kjersti Steien etter å ha mottatt stipendet fra BIBSYS.