Julehilsen fra forbundslederen

Jula nærmer seg med stormskritt og med det mulighet for litt oppsummering og ettertanke.

– Takk for den store innsatsen dere gjør, sier BF-leder Jannicke Røgler i sin julehilsen til medlemmer og tillitsvalgte. (Foto: Erling Bergan)

Jeg må ærlig innrømme at jeg visste lite om hva jeg gikk til da jeg tiltrådte som forbundsleder for et år siden. Men, det som gjorde meg trygg var at jeg visste at Bibliotekarforbundet er en velfungerende organisasjon. Våre dyktige tillitsvalgte sørger sammen med sekretariatet for at bibliotekarer over hele landet får den hjelpen de trenger når de trenger det.

Den kanskje aller største kampen dette året har stått i Finnmark fylkeskommune. Behovet for store økonomiske kutt tvang administrasjonen i høst til å foreslå at skolebibliotekarene skulle forsvinne fra den enkelte skole. I hele høst har skolebibliotekarene i den videregående skolen levd i uvisshet om hvorvidt de har en jobb å gå til i 2019. En svært alvorlig situasjon som utløste en storstilt mobilisering av tillitsvalgte og medlemmer i Bibliotekarforbundet. Når så mye står på spill er det fantastisk å se hvor mange venner vi har. Elever, rektorer, Utdanningsforbundet og andre fagforbund har stått på for å få beholde sin bibliotekar. Stor takk også til NBF Skole og NBF lokalt og sentralt. Ingen fylkespolitiker har vært i tvil om at skolebibliotek er viktig og hvor mye som har stått på spill for elever og lærere. Etter seieren forrige uke håper jeg at vår frykt for at flere fylker skal velge “Finnmarksmodellen” nå kan skrinlegges.

Digitaliseringen brukes som argument for å kutte, ikke bare i Finnmark, men også i Bærum kommune. Kuttforslagene tvinger oss til å stadig fornye argumentasjonen på hvorfor biblioteker og bibliotekarer er viktige. Legitimeringen av oss som yrkesgruppe blir vi aldri ferdige med. Vårt samfunnsoppdrag og våre kompetanser må hele tiden være en viktig del av vår faglige samtale. Bibliotekarer har tradisjonelt vært gode på å fornye seg. Kravene til fornyelse og videreutvikling blir neppe mindre framover.

Kampen for skolebibliotekene i Finnmark viser viktigheten av å jobbe målrettet og langsiktig, og bruke virkemidlene som ligger i lov, forskrifter og planverk. Bruk det for alt det er verdt. Dersom din kommune eller ditt fylke mangler en plan eller strategi, sørg for at dere får det på plass. Da bidrar du til å styrke din arbeidsplass og synliggjøre biblioteket ditt i lokalsamfunnet.

Jeg vil takke alle for den store innsatsen dere gjør som medlemmer og tillitsvalgte av Bibliotekarforbundet og ønsker dere alle en Riktig God Jul og et Godt Nytt År.

Jannicke Røgler
Forbundsleder
Bibliotekarforbundet