Julehilsen fra forbundsleder

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine Tolpinrud

Forbundsleder Veronicha Angell Bergli ser tilbake på året som har gått og ønsker alle medlemmer god jul.

Med fire dager igjen til jul regner jeg med at det er flere enn meg som kjenner på det berømte julestresset. Også i år innebærer det dessverre mer enn å komme i mål med gaver, kaker og husvask. For på mange måter slutter året slik det startet, med økende smittekurve og strengere smittevernråd og regler. Dette har vært krevende å stå i for oss alle, men tankene mine er spesielt hos dem som pandemien fortsetter å ramme hardest.

Heldigvis har året som har gått bestått av mer enn pandemi og krisehåndtering. Personlig gikk jeg i fødselspermisjon i midten av april. Nestleder Glenn Bjerkenes har derfor vært fungerende forbundsleder fra da og ut november. Sammen med de ansatte i sekretariatet, tillitsvalgte og medlemmer har han gjort en kjempejobb. Takket være dere har aktiviteten gjennom året, smittevernbegrensninger til tross, vært stor. Det har vært et privilegium å kunne gå ut i permisjon vel vitende om at forbundet har vært i de beste hender.

Det er ikke mulig å se tilbake på året som har gått uten å ta med at Bibliotekarforbundet var i streik for første gang siden 2012. Vi hadde i alt 252 streikende medlemmer, og selv om vi er et lite forbund i Unio-sammenheng både hørtes og syntes vi godt. Hjemme i Vadsø var jeg utrolig stolt av den innsatsen både dere som jobbet med streiken, dere som streiket og dere som støttet streiken la ned. Jeg vet det var krevende og mange ble nok skuffet over at resultatet ble som det ble, men som nestleder Bjerkenes sa det i sin sommerhilsen: «Vi har vist at vi tar kampen, men dette er en kamp som kjempes over tid». Og til våren venter et nytt oppgjør.

Det er heller ikke mulig å se tilbake på året som har gått uten å berømme den jobben dere bibliotekarer gjør over hele landet, og i alle sektorer. Som bibliotekarer innehar vi en samfunnskritisk kompetanse, og det er ingen tvil om at bibliotekene spiller en viktig rolle i arbeidet med å bygge og ivareta en demokratisk beredskap i befolkningen. Det er ingen tvil om hvor viktig biblioteket som fellesarena har vært og er. Det at biblioteket i stor grad har kunnet holde åpent når andre ting har vært stengt har vært både viktig og riktig.

Selv om vi etter hvert er blitt dyktige på å møtes digitalt er jeg glad for de møtepunktene vi fikk til i løpet av året. Her må jeg spesielt trekke frem tillitsvalgtkonferansen, som jeg selv fikk gleden av å delvis være med på. Årets tema, som var bærekraft, griper rett inn i selve kjernen til bibliotekenes samfunnsmandat og bibliotekarenes kompetanse og virke. Det var en glede å få se så mange av dere igjen. Til neste år håper jeg på mange flere treffpunkter!

Jeg kan ikke annet enn å si tusen takk for innsatsen deres det siste året. Jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år! Så håper jeg at de store temaene i 2022 handler om helt andre ting enn smittevernbegrensinger, for det er nok å ta tak i!

Vi ses!