Bibliotekar om korona: – Jeg håper vi finner varmen sammen på biblioteket

Hvordan påvirker koronaviruset bibliotekarenes hverdag? Les bibliotekar Helene Nyens refleksjoner.

Hvordan blir jobben som bibliotekar fremover? Kommer vi til å ha pleksiglass mellom oss og lånerne? To meters avstand for alltid? Må jeg gå med visir? Kan jeg gi en låner en klem?

Forandrer jeg meg og oppfører meg annerledes i det offentlige rommet som et bibliotek er? Vil jeg måtte hjelpe mange flere med å skrive jobbsøknader fremover, og enda flere med innlogging til NAV?

«Jeg håper jeg klarer å balansere mellom behovene til alle de forskjellige menneskene som kommer til biblioteket,» skriver bibliotekar ved Asker bibliotek Helene Nyen. Foto: Erling Bergan.

Jeg har mange spørsmål: Vil samfunnet og hvordan vi forholder oss til hverandre være annerledes for alltid? Er vi midt i et paradigmeskifte? Og hvordan vil lånerne reagere? Noen vil kanskje ikke bry seg. Mens andre sikkert blir sinna om noen kommer for nær.

Også lånerne stiller seg nok mange spørsmål: «Har dere vasket bøkene med sprit?» «Har bøkene vært i karantene?» «Kan bøkene smitte meg?» Håper ikke det, tenker jeg, håper bare bøkene kan smitte med latter, kunnskap og glede.

Jeg håper jeg klarer å balansere mellom behovene til alle de forskjellige menneskene som kommer til biblioteket, at jeg ikke tråkker noen på tærne, og at jeg heller ikke er for langt ifra hvis det er nødvendig. Jeg håper vi finner varmen sammen i litteraturen og på biblioteket.

Hvordan har du opplevd koronavåren 2020 – som bibliotekar? Besvar gjerne OsloMets undersøkelse om bibliotekansattes arbeidssituasjon under korona!

Bibliotekarforbundet utarbeidet tidligere i vår en egen smittervernveileder for bibliotek i samarbeid med blant andre Norsk bibliotekforening.