Jannicke Røgler stiller som ny BF-leder

Valgkomiteen i Bibliotekarforbundet gjorde i dag sin innstilling kjent. Og det er den profilerte rådgiveren ved Buskerud fylkesbibliotek, Jannicke Røgler, som foreslås som ny forbundsleder. I dag har hun vervet som leder av Buskerud BF og sitter i Bibliotekarforbundets landsstyre.

Jannicke Røgler stiller til valg som forbudsleder i BF på landsmøtet i november. (Foto: Erling Bergan)

Med forslaget på Jannicke Røgler som ny forbundsleder, kan landsmøtet i november velge en svært profilert og aktiv bibliotekar til å styre skuta framover.

Da hun i fjor ble tildelt bibliotekprisen for Buskerud, het det i juryens begrunnelse:

«Jannicke har gjennom mange år vært en drivkraft i utviklingen av bibliotekene i Buskerud. Fra sin posisjon som rådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek, har hun med stor faglig tyngde og engasjement vært en pådriver for kompetanseheving, bevisstgjøring og utvikling av bibliotektjenestene i hele fylket. Jannicke har også markert seg sterkt i det nasjonale biblioteklandskapet.»

Jannicke Røgler har bachelor ved Statens bibliotek- og informasjonshøgskole i 1990. Mastergrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap tok hun i 2008, med en oppgave om samlingen av biblioteksektoren på nasjonalt nivå. Hun var også med på førstebibliotekarprogrammet ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2009-2015.

Selv om Jannicke kanskje er mest kjent i bibliotekmiljøet for arbeidet hun har gjort på Buskerud fylkesbibliotek, ikke minst med å fronte betydningen av god kasseringspolitikk og nytenkning rundt bibliotekstatstikken, har hun også mange års erfaring som bibliotekar i Aker Engineering, i Seksjon for Dokument- og Informasjonsstyring. Hun vil dermed bli den første BF-leder med mangeårig erfaring med å bruke bibliotekarkompetansen på denne måten i privat sektor.

Jannicke Røgler har vært hovedstyremedlem og medlem av arbeidsutvalget i Norsk Bibliotekforening i perioden 2012-2016. I perioden 2008-2012 var hun leder for NBFs spesialgruppe for IKT. Og tilbake i 2006-2007 var hun nestleder i Norsk fagbibliotekforening. I tillegg har hun hatt verv i «Section for Education and training» i IFLA og i arbeidsgruppen for Nasjonalt program for økt digital deltagelse, et program nedsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Røgler har også skrevet en rekke tidsskriftartikler og holdt mange foredrag og presentasjoner i inn- og utland. Blant annet hadde hun en presentasjon om norsk kasseringspraksis da skandinaviske fagforeninger for bibliotekarer var samlet hos Bibliotekarforbundet i Oslo i 2016.

Etter at sittende BF-leder Margunn Haugland i april i år meldte at hun ikke ville ta gjenvalg i vervet, har det vært knyttet spenning til hvem som ville overta som forbundsleder. Valgkomitéen har bestått av Susanne Baumgärtel som leder, og med Ingrid Ericson og Kristin Østerholt som medlemmer.

I tillegg til lederskiftet, blir det også mange andre nye i forbundsstyret. Fire av sju på faste plasser er nye, mens fire av fem vararepresentanter er nye.

Hele innstillinga fra valgkomitéen ser slik ut:

Leder:

Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek

Nestleder:

Veronicha Angell Bergli, Finnmark fylkesbibliotek

Styremedlemmer:

Anne Husøy, Fræna folkebibliotek

Kathrin Luneborg Kvilstad, Jåttå videregående skole

Glenn Karlsen Bjerkenes, UB i Oslo

Miriam Bakkeli, Folkehelseinstituttet

Aleksander Kristung, Asker bibliotek

Varamedlemmer:

  1. vara: Linda Rasten, Vestby bibliotek
  2. vara: Sigrid Nesland, Åmli bibliotek
  3. vara: Kjersti Gulli Lunde, Sandefjord bibliotek
  4. vara: Sophie Essmat, Høgskolen i Oslo og Akershus
  5. vara: Elisabeth Reinertsen, Student Høgskolen i Oslo og Akershus