Inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Hamar – meld deg på innen 1. november!

Hva spør arbeidsgivere egentlig etter når de etterspør «relevant høyere utdanning» i bibliotekene i 2019? Vi drøfter fremtidas profesjonsidentitet på BFs tillitsvalgtkonferanse på Hamar 14.-15. november.

Hvordan påvirkes bibliotekaryrket av at flere profesjoner inntar bibliotekene? Den profilerte danske biblioteksjefen Elsebeth Tank holder foredrag om dette temaet under BFs tillitsvalgtkonferanse på Hamar. Foto: Perspektiv.

Er du nysgjerrig på hvilken vei bibliotekfaget utvikler seg? Ønsker du å møte andre tillitsvalgte i BF? 14.-15. november arrangerer Bibliotekarforbundet tillitsvalgtkonferanse på Hamar.

Konferansen er gratis, og vi dekker alle utgifter til reise og opphold. Som tillitsvalgt har du også rett til lønnet permisjon.

Temaet for årets konferanse er fremtidas profesjonsidentitet. Flere store bibliotek ansetter nå mange kandidater med annen utdanningsbakgrunn enn bibliotekar. Samtidig diskuterer Bibliotekarforbundet medlemskriteriene frem mot landsmøtet i 2020: Bør vi åpne opp for andre grupper med høyere utdanning?

Se hele programmet

Profesjon, misjon eller pasjon?
På programmet står en lang rekke profilerte foredragsholdere: Danske Elsebeth Tank, som blant annet har vært biblioteksjef i Malmø, forteller om hvordan flere profesjoner på en arbeidsplass påvirker bibliotekarenes yrkesutøvelse. Mangeårig førsteamanuesis ved OsloMet, Øivind Frisvold, forteller om bibliotekarens historie i foredraget «Profesjon, misjon eller pasjon?»

Bibliotekarutdanningen ved OsloMet vil presentere en undersøkelse om nettopp kompetansebehov for bibliotekarer med tittelen «Vi søker deg med relevant høyere utdanning».

Styrk deg som tillitsvalgt
Også tillitsvalgtrollen vil vies mye plass under konferansen, blant annet en egen programpost om tillitsvalgtes rolle ved ansettelser.

På siste konferansedag blir det også en lengre seanse om hersketeknikker og hvordan man bekjemper dem, for eksempel i forhandlingssituasjoner. Denne delen av programmet ledes av Vibeke Holtskog, som er en erfaren kursholder og som er aktuell med boka «Formidling som funker» på Universitetsforlaget.

Som en del av programmet blir det også anledning til å besøke Hamar bibliotek med biblioteksjef Per Olav Sanner som omviser. Her ber vi interesserte om å melde forhåndsinteresse tilbf@bibforb.no

Meld deg på innen 1. november