Inviterer til tillitsvalgtkonferanse på Hamar – meld deg på innen 28. oktober!

Er du nysgjerrig på hvilken vei bibliotekfaget utvikler seg? Ønsker du å møte andre tillitsvalgte i BF? 14.-15. november arrangerer Bibliotekarforbundet tillitsvalgtkonferanse på Hamar.

Konferansen er gratis, og vi dekker alle utgifter til reise og opphold. Som tillitsvalgt har du også rett til lønnet permisjon.

Temaet for årets konferanse er fremtidas profesjonsidentitet. Flere store bibliotek ansetter nå mange kandidater med annen utdanningsbakgrunn enn bibliotekar. Samtidig diskuterer Bibliotekarforbundet medlemskriteriene frem mot landsmøtet i 2020: Bør vi åpne opp for andre grupper med høyere utdanning?

Profesjon, misjon eller pasjon?
På programmet står en lang rekke profilerte foredragsholdere: Danske Elsebeth Tank, som blant annet har vært biblioteksjef i Malmø, forteller om hvordan flere profesjoner på en arbeidsplass påvirker bibliotekarenes yrkesutøvelse. Mangeårig førsteamanuesis ved OsloMet, Øivind Frisvold, forteller om bibliotekarens historie i foredraget «Profesjon, misjon eller pasjon?»

Bibliotekarutdanningen ved OsloMet presenterer en undersøkelse om nettopp kompetansebehov for bibliotekarer med tittelen «Vi søker deg med relevant høyere utdanning».

Styrk deg som tillitsvalgt
Også tillitsvalgtrollen vil vies mye plass under konferansen, blant annet kan du få med deg en egen programpost om tillitsvalgtes rolle ved ansettelser.

Hvordan håndterer du hersketeknikker, for eksempel i forhandlingssituasjoner? På siste konferansedag blir det en egen seanse om hersketeknikker med Vibeke Holtskog, som er foredragsholder og som blant annet har gitt ut boken «Formidling som funker».

Som en del av programmet blir det også anledning til å besøke Hamar bibliotek med biblioteksjef Per Olav Sanner som omviser. Her ber vi interesserte om å melde forhåndsinteresse til bf@bibforb.no

Meld deg på innen 28. oktober (påmeldingen er avsluttet)