Innspill til regjeringen: Slik bidrar bibliotekarer til bærekraft

Regjeringen ba om innspill til sin nye, nasjonale handlingsplan for bærekraftmålene innen utgangen av november.

– Det er bare ti år til bærekraftsmålene skal være innfridd. For at Norges innsats skal være mest mulig målrettet fremover, trenger vi en nasjonal handlingsplan, sa kommunal og moderniseringsminster Nikolai Astrup da handlingsplanen ble offentliggjort i april.

Bibliotekarforbundet har levert innspill både gjennom vår hovedorganisasjon Unio og separat. I BFs eget innspill vektlegger forbundet bibliotekarers fagprofesjon, og at å systematisere, vurdere og formidle informasjon er et viktig bidrag til å oppnå målene.

«Dette er en kompetanse som vil være spesielt viktig i arbeidet med bærekraftsmålene. Her holder det ikke å fokusere på utdanningsløpet, vi må sikre at hele befolkningen har tilgang til god og kunnskapsbasert informasjon.»

Les hele BFs innspill til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene

På landsmøtet i november vedtok delegatene en internt uttalelse om grønn tariff.

«Bibliotekarforbundet skal jobbe strategisk med grønn tariff for å bidra til en bærekraftig utvikling innenfor de tariffområdene hvor vi er representert. Bi-bliotekarforbundet vil samarbeide med resten av Unio om å utarbeide grønne tariffkrav i de sentrale oppgjørene. Det er viktig å sikre at dette arbeidet er for-ankret i hele forbundet, og at metoder for hvordan tillitsvalgte kan jobbe med bærekraft lokalt blir en del av tillitsvalgtopplæringen,» heter det i uttalelsen.

 

FNs 17 bærekraftmål. Foto: fn.no.