Ingen arbeidstidsavtale på Deichman

For tredje gang i år har forhandlinger om arbeidstid mellom Deichman og Bibliotekarforbundet strandet uten at partene kom til enighet.

Oppgitt over manglende enighet

Bibliotekarforbundets tillitsvalgte ved Deichman, Goro Aarseth er lei for at de ikke har lykkes i forhandlingene, men kunne ikke gå med på tilbudet som forelå fra arbeidsgivers side. Som representant for Bibliotekarforbundets medlemmer ved Deichman mener hun at dagens grunnbemanning ved biblioteket gjør det vanskelig å kombinere arbeidsgivers ambisjonsnivå med en forsvarlig arbeidstidsordning for de ansatte.

– Det er veldig trist at vi ikke kom til enighet. Det er vanskelig for alle å leve med to forskjellige arbeidstidsordninger, sier Goro Aarseth. Hennes oppgave har vært å ivareta medlemmenes interesser i forhandlingene. Hun er både sliten og skuffet over hvordan det har endt.

Det er veldig trist at vi ikke kom til enighet. Det er vanskelig for alle å leve med to forskjellige arbeidstidsordninger

Goro Aarseth

Forhandlingene har strekt seg over tre runder gjennom mer enn et halvt år. ­ I siste runde ble byråd for finans koblet på fra Oslo kommune, og de tillitsvalgte ved BF Deichman fikk bistand fra BF sentralt. Likevel endte det i at partene ikke klarte å enes. Aarseth understreker at de beveget seg langt nærmere hverandre enn i første runde, da de ble møtt med forslag om en arbeidstidsordning som var dårligere enn den de har i dag. – Det var veldig provoserende! Vi hadde jo vunnet fram i arbeidsretten og skulle forhandle om en bedre ordning.

Aarseth viser til dommen fra arbeidsretten fra desember i fjor hvor Bibliotekarforbundet fikk medhold i sitt søksmål mot Oslo kommune. Dommen satte fart på forhandlingene, og slo fast at arbeidsgiver ikke ensidig kan fastsette en arbeidstidsordning som innebærer at ordinær arbeidstid går utover klokken 07.00 og klokken 17.00

Har fortsatt medlemmene i ryggen

Da første runde med forhandlinger strandet, koblet biblioteksjefen seg på og Fagforbundet fikk plass i forhandlingene. – Da var vi optimistiske lenge, helt til Fagforbundet gikk med på flere ukentlige senvakter enn vi var villige til.

Likevel har Aarseth hele tiden hatt medlemmene i ryggen. Siden april har Bibliotekarforbundets medlemmer ved Deichman jobbet mellom 7 og 17. Fagforbundets medlemmer har fått tilbud om ytterligere livsfasetilpasninger i disse forhandlingene. Bibliotekarforbundet har stått fast på at spørsmål om fleksibel arbeidstid og tilrettelegging ikke hører hjemme i forhandlingene, men at dette er spørsmål som må angå alle, uavhengig av fagforeningstilhørighet.

Mangel på avtale om arbeidstid etter kl. 17 skaper utfordringer for Aarseth og kollegene. Etter siste protokollsignering ble det tydelig at det ikke var mulig å få til en avtale, og det har kommet noen utmeldinger fra medlemmer. – Jeg har fått tilbakemeldinger fra to av de tre som har meldt seg ut, og de har gjort det med tungt hjerte. De har vært medlem av BF siden studietiden, og støtter kampen om arbeidstid i teorien, men finner det vanskelig i praksis.

Hva nå?

Goro Aarseth har ikke gitt opp kampen om skikkelige arbeidstidsforhold for sine medlemmer ved Deichman. Nå jobber de med innspill til budsjettforslaget for 2024 i Oslo kommune for økt grunnbemanning på Deichman. – Når byrådet bevilger så mye penger til bibliotek, må de ikke glemme at biblioteket i stor grad er menneskene som jobber der. Vi må være nok ansatte når besøkstallene skyter i været.

 Når byrådet bevilger så mye penger til bibliotek, må de ikke glemme at biblioteket i stor grad er menneskene som jobber der. Vi må være nok ansatte når besøkstallene skyter i været.

Goro Aarseth

Dette er saken:

  • Bibliotekarforbundet har gjennom en årrekke hatt uenigheter med Oslo kommune om arbeidstiden for de ansatte ved Deichman. Saken har blant annet gått ut på at ansatte har arbeidet under et arbeidstidsdirektiv, hvor arbeidstid utover kl. 17 har blitt pålagt arbeidstakere uten avtale.
  • Høsten 2022 tok Bibliotekarforbundet saken til arbeidsretten, og dommen i arbeidsretten som falt i desember ga Bibliotekarforbundet medhold. I dommen fremkom det at Oslo kommune ikke ensidig kan fastsette en arbeidstidsordning etter kl. 17.
  • I februar gikk partene inn i forhandlinger om ny arbeidstidsavtale. Disse forhandlingene ble avsluttet uten enighet i mars 2023.
  • Da forhandlingene ble gjenopptatt i mai etter påtrykk fra Bibliotekarforbundet hadde Fagforbundet fått forhandlingsrett og ble med som part i forhandlingene.
  • Etter flere uker med forhandlinger valgte Bibliotekarforbundet å gå ut av forhandlingene 8. juni som følge av at tilbudene fra arbeidsgiver ikke reflekterte forhandlingsvilje, men reelt sett speilet den gamle arbeidstidsordningen. Fagforbundet inngikk etter dette en avtale med Deichman som skulle gjelde deres medlemmer.
  • I august gjenopptok Bibliotekarforbundet og Oslo kommune forhandlingene om arbeidstidsordning og arbeidstid etter kl. 17 med mål om å komme til enighet. Heller ikke denne gangen kom partene til enighet, etter syv forhandlingsmøter.

Protokollen fra siste forhandlingsrunde kan du lese her.

Deichman Bjørvika er en av arbeidsplassene hvor behovet for kveldsvakter er stort. Foto: Wikimedia commons.