Hvem bør inn i BFs utvalg for ytringsfrihet og informasjonstilgang?

BFs forbundsstyre har vedtatt å nedsette et utvalg for ytringsfrihet og informasjonstilgang. Hvem vil du skal være med i utvalget?

ytringsfrihetHar du en kollega eller medstudent som er engasjert i spørsmål om ytringsfrihet og informasjonstilgang? Er du engasjert selv? Da er dette anledningen til å komme med forslag.

BFs utvalg for ytringsfrihet og informasjonstilgang skal øke kunnskapsnivået, stimulere til debatt, få fram eksempler, vurdere samarbeidspartnere, og foreslå tiltak og utspill.

Frist for å sende inn forslag på utvalgsmedlemmer er 17.mai.  Forbundsstyret vil på bakgrunn av innkomne forslag nedsette utvalget på sitt møte 4. juni. Da vil også arbeidsmåte og funksjonstid bli avklart.

– Det er et svært viktig og aktuelt problemfelt som utvalget skal ta for seg. Og da fikk vi lyst til å prøve en åpen og utradisjonell måte å sette sammen utvalget på. Vi håper dette kan få fram spennende stemmer som vi ellers ikke ville fått øye på, sier BF-leder Margunn Haugland.