– Hva kommer etter eBokBib?

Det var i slutten av januar at Bibliotek-Systemer As kom med meldingen om å terminere eBokBib, og at dette var resultatet av en samlet vurdering av en rekke forhold.

– Det er vemodig å avvikle eBokBib, nettopp fordi det har vært så mye entusiasme rundt denne tjenesten både hos bibliotekene, hos lånerne og internt hos oss. Det er gapet mellom de løpende inntektene for eBokBib og utgiftene til drift, vedlikehold og nyutvikling som gjør at økonomien i eBokBib ikke er bærekraftig. I en slik situasjon må vi ta drastiske grep, sier Ola Thori Kogstad, daglig leder i Bibliotek-Systemer As.

Tøff konkurranse

Da de startet arbeidet med eBokBib i 2011, var det fordi de alternative løsningene for utlån av e-medier i bibliotekene var kompliserte og lite brukervennlige. Bibliotek-Systemer As mente de kunne gjøre dette bedre og at det ville være et marked for et godt fungerende utlånssystem for e-medier i Norge.

Det ble etter hvert en tøff konkurranse med Biblioteksentralens løsning BS-Weblån, spesielt på pris.

– For oss har eBokBib aldri vært et økonomisk attraktivt produkt. Det har allikevel vært et interessant produkt for oss, da det har vært mye entusiasme rundt eBokBib, både fra kunder og brukere. Det har også vært tilfredsstillende for oss å lede an utviklingen på dette feltet i landet, sier Kogstad. Han viser til at eBokBib fikk en stor markedsandel.

Kompliserte løsninger

Grunnen til at de nå kaster inn håndkleet, er at dette bildet endret seg betydelig i begynnelsen av 2018 da de nye modellene for utlån av e-medier til bibliotekene ble lansert.

– Vi var sterkt imot innføringen av de nye utlånsmodellene, da disse kompliserte løsningene unødig, uten å bringe ny funksjonalitet til bibliotekene og lånerne. Våre innsigelser ble ikke tatt hensyn til, sier Kogstad.

Bibliotekene har nå startet en ny runde med anbudskonkurranser for utlånssystem av e-medier, der Bibliotek-Systemer trakk det korteste strået. Leverandørene møtte nye og tøffe funksjonelle krav.

– Vi så også at prisene vi møter i konkurransen nå er så kuttet ned at vi ikke kan forstå hvordan det kan være økonomisk forsvarlig, sier sjefen for Bibliotek-Systemer As, og legger til:

– eBokBib må stå på egne ben økonomisk. Vi ser at konkurrentene våre har andre forretningsmodeller hvor utlånssystemet for e-medier kun er en liten del av satsingen på dette feltet. De kan slik sett gi et svært godt tilbud på utlånssystemet, fordi de tar igjen dette på en forventet økt inntekt på salg av innhold.

BF kritisk til det som skjer

– Det er svært beklagelig at en så sentral aktør som Bibliotek-Systemer AS fra 2020 ikke lenger vil tilby noen løsning for utlån av e-bøker og e-lydbøker. Bibliotek-Systemer AS har blant annet støttet initiativene med å tilby frie e-bøker, egenproduserte podcaster og forhandlet frem de første avtalene om utlån av e-lydbøker, sier BF-leder Jannicke Røgler.

Hun peker på at det nå utvikler seg en problematisk markedssituasjon på dette feltet.

– Biblioteksentralen tilbyr i dag BookBites for å lese og lytte til e-medier. I tillegg har Bokbasen varslet at de ønsker å komme med en egen utlånsløsning. Biblioteksentralen og Bokbasen er samtidig tilbydere av innhold. Bibliotekarforbundet frykter en markedssituasjon der leverandørene både har kontroll på hva som tilbys av innhold og hva som tilbys av funksjonalitet, sier BF-lederen.

Bokvalget er dødt

Bibliotekarforbundet kom i forrige måned med en politisk uttalelse om e-bøker og e-lydbøker. Med den ferske meldingen om at eBokBib skal avvikles, er Jannicke Røgler enda mer bekymret:

– Med dagens utlånsmodell er bibliotekenes bokvalg i praksis dødt. Det er forlagene som bestemmer folkebibliotekenes utvalg. Forlagene har også fått gjennomslag for at bibliotekene gjennom prismodellene skal styres mot utlån av eldre e-bøker.

– Ser du en vei ut av dette?

– Ja, det er jo det spennende spørsmålet nå: Hva kommer etter eBokBib? Jeg frykter en mulig framtid der forlagene forhandler med Nasjonalbiblioteket om vilkår for utlån av e-bøker, samtidig som forlagene eier administrasjonssystemet, innholdet og utlånssystemet. Det er tvilsomt om det er til det beste for folkebibliotekene at en eller to sterke aktører får kontrollen over både innhold og utlånssystemene, svarer Jannicke Røgler, som poengterer sterkt hvor viktig det er at den kommende bibliotekstrategien finner gode løsninger på dette området.

Nødvendig med evaluering

BF-lederen kommer med en sterk oppfordring til Nasjonalbiblioteket om å evaluere avtalen for utlån av e-bøker allerede i år. Hun mener det er en rekke viktige spørsmål det haster å få svar på:

  • Fungerer dagens avtale tilfredsstillende når den største aktøren ser seg nødt til å kaste inn håndkleet?
  • Er prisnivået passende når en ny skjønnlitterær e-bok koster folkebibliotekene 50 kroner per utlån?
  • Hvordan kan vi få til et bedre samarbeid med skolebibliotekene.
  • Bør barn og unge ha en egen app for digitalt innhold.
  • Undersøke mulighetene for en nasjonal løsning eller en form for nasjonalt samarbeid siden de aller fleste bibliotekene likevel må ut på anbud i løpet av 2019.

Vedlikeholdes ut 2019

Ola Thori Kogstad understreker at Bibliotek-Systemer As vil vedlikeholde eBokBib i hele 2019. Dette vedlikeholdet vil bestå av feilrettinger. Ingen ny funksjonalitet vil bli utviklet.