Hovedavtaleforhandlingene i KS er i gang

Arbeidstakerorganisasjonene leverte mandag sine første krav til KS i forhandlingene om ny hovedavtale.

Hovedavtalen er en overordnet avtale som partene har inngått for nettopp å skape best mulig samarbeidsgrunnlag på alle nivåer. Avtalen skal legge til rette for gode prosesser mellom partene. Partene i denne avtalen er KS og arbeidstakerorganisasjonene. Bibliotekarforbundet er en av arbeidstakerorganisasjonene som er part i hovedavtalen. Steffen Handal og Kai Øyvind Brenden (bildet) leder forhandlingene for Unio kommune.

Styrking av tillitsvalgtarbeid og nytt utvalg

I år fremmer organisasjonene krav om styrking av tillitsvalgtarbeidet i avtalen. Dette er spesielt viktig for Bibliotekarforbundet, da vi er opptatt av at små fagforeninger skal ha mulighet til å ta del i partssamarbeidet lokalt.

Unio kommune fremmer også krav om et nytt partssammensatt utvalg som skal se på hvordan man kan redusere sykefravær i offentlig sektor.

Du kan lese mer om årets hovedavtaleforhandlinger på Unios nettsider her.

Interessert i å lære mer om hovedavtalen i KS?

Unio har laget en digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS, den får du tilgang til her. Opplæringen består av fem deler. Først får du en innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, deretter fire deler med sentrale temaer i hovedavtalen.