Høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonen: – Overraskende lite om bibliotek

Veronicha Angell Bergli
Forbundsleder Veronicha Angell Bergli. Foto: Christine Tolpinrud

– Stort og viktig arbeid, men overraskende lite om bibliotek, skriver Bibliotekarforbundet i høringsinnspillet til Ytringsfrihetskommisjonens NOU2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale.

Bibliotekarforbundet har levert høringsinnspill til Ytringsfrihetskommisjonens NOU 2022:9 En åpen og opplyst offentlig samtale. Der bemerkes det at kommisjonen har gjort et stort og viktig arbeid, men at bibliotekene er viet liten plass i utredningen.

«Selv om utredningen er omfattende, og i all hovedsak god, står det overraskende lite om bibliotek. Dette til tross for at biblioteket er en av de viktigste arenaene for informasjon, veiledning, formidling og samtale/debatt. Biblioteklovens formålsparagraf gir bibliotekene et tydelig ytringsfrihetsoppdrag, både med tanke på å arbeide for kunnskap om ytringsfrihet, gjennom å legge til rette for en bred deltakelse i den offentlige debatten, gjennom leselysttiltak og bedre lesekompetanse og som møteplass,» skriver forbundsleder Veronicha Angell Bergli i høringsinnspillet.

Behov for kompetanseøkning

I innspillet peker Bibliotekarforbundet på en rekke områder der biblioteker og bibliotekarer burde ha en naturlig rolle. Blant annet når det gjelder kildekritikk, tilgang til fri journalistikk og som en brikke i det lokale kulturlivet og litteraturen. Samtidig understrekes et behov for kompetanseøkning.

«Den teknologiske utviklingen, folkebibliotekenes utvidede mandat, og satsingen på skolebibliotek gjør at det er stort behov for å videreutvikle bibliotekarkompetansen. Det er derfor viktig at flest mulig bibliotekansatte får tilbud om kompetanseutvikling for blant annet bedre å kunne veilede i spørsmål om ytringsfrihet, deltakelse i offentlig debatt og kildekritikk.»

Les hele høringsinnspillet her