Her er vårens kursprogram

Vil du lære mer om lønn og tariff – og møte andre tillitsvalgte og medlemmer? Meld deg på vårens kurs!

Kursene våre er gratis for medlemmer og vi dekker utgifter til reise og opphold. Sted vil avklares innen kort tid, men kursene vil finne sted på Østlandsområdet.

20. januar (OBS: Ny dato!): Skolebibliotekarsamling på nett
For første gang arrangerer vi en egen samling for skolebibliotekarene i BFs rekker. Få faglig oppdatering på temaer som kildekritikk og nye læreplaner – og møt andre skolebibliotekarer til erfaringsutveksling!

11.-12. februar: Kurs i påvirkning
Hvordan jobbe politisk med budsjettprosesser og andre saker som er viktige for deg som jobber på biblioteket? På påvirkningskurset vårt går vi gjennom noen metoder for hvordan tillitsvalgte og bibliotekledere kan jobbe med politisk påvirkning og mediearbeid.

8.-9. mars: Grunnkurs for tillitsvalgte og andre medlemmer
Er du fersk i rollen som tillitsvalgt? Grunnkurset gir deg en grunnleggende oversikt over tillitsvalgtes oppgaver, rettigheter og plikter, og ser nærmere på lov- og avtaleverket i din sektor.

18.-19. mars: Kurs i lokale forhandlinger

Vil du bli en bedre forhandler? Forhandlingskurset gir deg en innføring i forhandlings- og lønnssystemet i offentlig sektor. Her får du både praktiske øvelser, mulighet til å stille spørsmål til våre rådgivere og bli bedre kjent med andre tillitsvalgte i forbundet!

6.-7. mai: Distriktslagssamling
Er du tillitsvalgt i et av BFs distriktslag? I mai samler vi tillitsvalgte fra hele landet til erfaringsutveksling og diskusjon. Møt andre distriktslag og få mer innsikt i hvilke saker forbundet jobber med!

PS! Vi tar høyde for at enkelte kurs må arrangeres digitalt på grunn av smittesituasjonen. Påmeldingsfrist tre uker før startdato.