Her er presentasjonene fra årets tillitsvalgtkonferanse

Årets tillitsvalgtkonferanse handlet om meråpne bibliotek. Nærmere 80 deltakere fikk en rekke foredrag med ulike erfaringer og blikk inn i problemstillingen.


Presentasjoner fra BFs tillitsvalgtkonferanse 2018:

Användarnas upplevelser av meråpne bibliotek
v/Lisa Engström, doktorgradsstipendiat Universitetet i København
Døgnåpent på UBiS – en suksesshistorie
v/Gitte Kolstrup, bibliotekdirektør Universitetsbiblioteket i Stavanger
Sørum bibliotek – landets første døgnåpne folkebibliotek
v/Alice Nordli, barne- og ungdomsbibliotekar og tillitsvalgt for BF ved Sørum bibliotek
Resultater av BFs spørreundersøkelse om meråpent
v/Jannicke Røgler, forbundsleder og Hege B. Johnsen, rådgiver i Bibliotekarforbundet
Geriljatips til et meråpent bibliotekrom
v/Beate Ranheim, konsulent og Joep Aarts, rådgiver begge Buskerud fylkesbibliotek
Fordele og ulemper ved meråbne biblioteker – erfaringer fra Danmark
v/Carl Gustav Johannsen, ph.d., lektor emeritus, Københavns Universitet
Biblioteket – større enn seg selv
Går det an å være mot åpne dører til kunnskap og litteratur? Og er det slik at de dårlige erfaringene bare er dårlige?
(Tanker og erfaringer fra helt åpent og ikke så helt åpent bibliotek i Kongsberg.) v/Elisabeth Bergstrøm, biblioteksjef Kongsberg bibliotek