Her er BFs kursprogram for 2019

Bibliotekarforbundet legger stor vekt på kurs og opplæring for medlemmer og tillitsvalgte. Nå er det meste av kurskabalen for 2019 lagt. Sjekk tilbudene!

Fra BFs videregående kurs for tillitsvalgte tidligere i år. (Foto: Jannicke Røgler)

Er du ny som tillitsvalgt? Eller har du noe erfaring, men trenger å lære mer? Sjekk om det er et kurstilbud som passer dine behov.

Det er en bredere portefølje med BF-kurs i 2019 enn noen gang før. Kursansvarlig Hege Bergravf Johnsen i sekretariatet forteller at Bibliotekarforbundet beholder de kjente kursene også i 2019.

– Vi fortsetter dermed det økte fokuset på å styrke grunnopplæringen og forhandlingskompetansen blant medlemmer og tillitsvalgte, sier hun.

I tillegg til dette kommer blant annet kurs i konflikthåndtering. Der vil deltakerne få handlingsbasert kompetanse for å kunne forebygge og løse konflikter og krevende scenario i rollen som tillitsvalgt. Kurset er praktisk rettet og gi innføring i en forskningsbasert metodikk for konflikthåndtering som du vil få god anledning til å teste ut nærmere gjennom de to dagene kurset pågår.

Vi oppdaterer kontinuerlig informasjonen i Kurs og møter-kalenderen.


BFs kurstilbud, med kort info pr i dag:


Videregående kurs for tillitsvalgte
24. – 25. januar 2019. Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Målgruppe: Tillitsvalgte med gjennomført grunnkurs og tillitsvalgterfaring. Alle tariffområder

Stødighet og fleksibilitet i konflikter – kurs i konflikthåndtering med Ole Andre Bråten
29. – 30. januar 2019. Scandic Asker
Målgruppe: Medlemmer

Forhandlingskurs II
4. – 5. februar 2019. Scandic Asker.
Målgruppe: Forhandlere med erfaring. Alle tariffområder.

Grunnkurs for tillitsvalgte
7. – 8. februar 2019. Scandic Asker
Målgruppe: Nye tillitsvalgte og de som ønsker påfyll. Alle tariffområder.

Unios utdanningskonferanse 2019
26. og 27. mars 2019. Scandic Asker
Målgruppe: Dag 1 er åpen for alle interesserte. Dag 2 er kurs for tillitsvalgte og medlemmer tilknyttet UH-sektoren.

Forhandlingskurs I
28.-29. mars 2019. Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Målgruppe: Tillitsvalgte og andre som skal forhandle. Alle tariffområder.

Jobbsøkerkurs for studenter
Rundt april, dato ikke fastlagt. OsloMet og universitetet i Tromsø.
Målgruppe: studentmedlemmer

Kurs for fylkeslagsstyrer
7.-8. mai 2019. Lillestrøm
Målgruppe: Ledere og medlemmer i fylkeslagsstyrene + invitere styremedlemmer

BFs lederkonferanse 2019
16. – 17. september 2019. Sted ikke klart.

Deltidsjobbkurs for studenter
Målgruppe: Studentmedlemmer

Unios verneombudskonferanse
Oktober / november. Oslo
Målgruppe: BF-medlemmer som er verneombud eller hovedverneombud.

BFs tillitsvalgtkonferanse 2019
14.-15. november. Sted ikke klart.
Målgruppe: Alle tillitsvalgte