Hele 33 tillitsvalgte på BFs videregående kurs

Hva gjør du som tillitsvalgt med gjennomført grunnkurs og tillitsvalgterfaring, når du er sugen på mer kunnskap? 33 BF-ere med dette behovet deltok på videregående kurs for tillitsvalgte i slutten av januar.

Rådgiver Hege Bergravf Johnsen og deltakere på BFs første videregående kurs for tillitsvalgte. (Foto: Jannicke Røgler)

Kurset er et tilbud BF ikke har hatt før. Og ut fra deltakertallet å dømme dekker det helt klart et behov. Hele 33 tillitsvalgte fra hele landet hadde funnet veien til Gardermoen 29. og 30. januar, på dette videregående kurset for tillitsvalgte. Tema var arbeidsmiljø, konflikthåndtering ved mobbing og trakassering, samt tilsettingsprosesser, tillitsvalgtes rolle og medbestemmelsesrett ved tilsettinger. Kursdeltakerne kom fra alle deler av biblioteksektoren og viste dermed det store mangfoldet som medlemmene utgjør.

Gikk i dybden

Kurset bygde på grunnkurset og gikk i dybden av problemstillinger som er aktuelle for tillitsvalgte. Kurset var en blanding av teori, praktiske råd og gruppearbeid. Deltakerne fikk i løpet av de to dagene gode muligheter til å utveksle erfaringer, reflektere, bygge nettverk og ny kunnskap.

– For BF som organisasjon er det helt avgjørende at tillitsvalgte føler seg trygge i egen rolle og at de kjenner regelverket så godt at de kan opptre profesjonelt i vanskelige saker, sier BF-leder Jannicke Røgler. Hun viser blant annet til situasjoner med mobbing og konflikter på arbeidsplassen.

Etisk dilemma

De ansvarlige for kurset var BFs rådgivere Hege Johnsen og Kieth Andersen. De hadde laget flere case, blant annet et etisk dilemma om konflikthåndtering på arbeidsplassen som ga mye diskusjon rundt bordene.

For Jannicke Røgler var det hennes første kurs som forbundsleder. Hun satte stor pris på muligheten til å snakke med tillitsvalgte fra hele Norge og la i sine åpningsord vekt på viktigheten av å bygge organisasjonen gjennom fysiske møter, skolering og erfaringsdeling. Hun var også opptatt av at kursets ulike tema er ekstra viktige i de mange omstillingene ansatte står overfor.

– Kommune- og regionsammenslåinger og statens omstillingsarbeid setter ekstra press på den enkelte arbeidstaker og gjør rollen som tillitsvalgt enda viktigere, sier forbundslederen.