Grunnkurs med erfaringer fra BFs egne tillitsvalgte

De liker å delta i lønnsforhandlinger, hvor de kan framsnakke dyktige kollegaer overfor ledelsen. Tillitsvalgte Siv Jørstad og Gro-Anita Roen brakte egne erfaringer inn på BFs grunnkurs forrige uke.

5. og 6. april var 15 tillitsvalgte samlet i Sandvika for å skolere seg i den viktige rollen som tillitsvalgt. Kurset startet med et innblikk i BFs organisasjon av forbundslederen. Resten av tiden ble brukt på avtaleverk, arbeidsoppgaver som tillitsvalgt og lovverk med hovedvekt på arbeidsmiljøloven.

Siv Jørstad er BF-tillitsvalgt i Akershus fylkeskommune. (Foto: Jannicke Røgler)

Gro-Anita Roen er tillitsvalgt i Drammen kommune. (Foto: Jannicke Røgler)

På dag to fikk vi besøk av to tillitsvalgte som fortalte om sine ulike erfaringer. Første kvinne ut var Siv Jørstad som er hovedtillitsvalgt for BF i Akershus fylkeskommune. Hennes medlemmer jobber i skolebibliotek og på fylkesbiblioteket. Til daglig jobber Siv som skolebibliotekar ved Lørenskog videregående skole. Deretter var det Gro-Anita Roens tur til å dele sine erfaringer som tillitsvalgt. Gro-Anita jobber til daglig på Drammensbiblioteket.

Framsnakke kollegaer

Begge to likte å delta i lønnsforhandlinger og hadde bare gode opplevelser knyttet til å forhandle. Gro-Anita likte særlig godt muligheten lønnsforhandlinger gir til å framsnakke egne kollegaer. Det er så mange dyktige bibliotekarer og muligheten til å vise frem for ledelsen alt det gode arbeidet som blir gjort, er veldig tilfredsstillende. Siv trakk frem viktigheten av å kunne delta som bisitter i lønnsforhandlinger. Det gir deg mye større grad av trygghet når du vet hvordan forhandlinger fungerer.Siv oppfordret også til å kle seg litt mer formelt når man skal i lønnsforhandlinger. Lønnsforhandlinger er en høytidelig setting som bør gjenspeiles i hvordan man kler seg.

Ryddighet, tydelighet og rolleforståelse var begreper som ble trukket fram av dem begge. En løsningsorientert tillitsvalgt med god rolleforståelse vil alltid bli satt pris på av ledelsen og personalavdelingen. En tillitsvalgt skal også våge å ta plass. Kanskje gjelder dette særlig i forhold som dreier seg om medbestemmelse. En tillitsvalgt har rett til å spørre og grave og gi motstand til ledelsen der det er nødvendig.

Gode støttespillere

Begge opplever Unio som gode støttespillere på egen arbeidsplass. Tillitsvalgte fra Utdanningsforbundet er både svært profesjonelle og imøtekommende. En god personalavdeling er også gull verdt når den har dyktige ansatte som er eksperter på lønn og arbeidsforhold.

Som tillitsvalgt blir du både mer tålmodig, sterkere og tøffere. Du får god trening i å ta tak i sakens kjerne og være konkret når du skal løse ulike saker.

Begge tillitsvalgte er involvert i sammenslåinger, Siv blir del av region Viken mens Gro-Anita skal jobbe i Nye Drammen kommune. Rollen som tillitsvalgt gir dem viktig innsikt i prosessen, noe de begge satte pris på. Gro-Anita trakk frem et tiltak de gjør i sammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum, hospitering i hverandres biblioteker. Harmonisering av lønn og samordning av arbeidstidsavtalene blir viktige saker å jobbe med fram mot sammenslåingen.

Rekruttering

Som tillitsvalgt må du ta vare på deg selv. Bruk sekretariatet og gi deg før du mister engasjementet. Det er viktig for den lokale klubben å sikre rekrutteringen. Det er også i arbeidsgivers interesse å ha ansatte som ønsker å være tillitsvalgte.

Siv og Gro-Anita oppfordret også til å samarbeide tett med verneombudet som har en annen rolle enn den tillitsvalgte. Et konkret forslag var å be om felles skolering fra personalavdelingen for ledelse, verneombud og tillitsvalgt. Når alle kjenner avtaleverket godt er det mye enklere å samarbeide og komme fram til gode løsninger.

Innsikt

Både Siv og Gro-Anita rådet kursdeltakerne til å kaste seg ut i det. Som tillitsvalgt får du innsikt i viktige områder på din arbeidsplass som du ellers ikke hadde fått vite om. De oppfordret også til å bruke sekretariatet. Som lokalt tillitsvalgt skal du aldri behøve å sitte alene med vanskelige saker. Det gir trygghet å vite at du alltid har noen du kan diskutere sakene med.