Glenn Karlsen Bjerkenes tiltrer som fungerende forbundsleder

Karlsen Bjerkenes vil være fungerende forbundsleder i Bibliotekarforbundet fra 12. april til 1. desember.

Nestleder Glenn Karlsen Bjerkenes tiltrer som fungerende forbundsleder i Bibliotekarforbundet 12. april. Forbundsleder Veronicha Angell Bergli går ut i fødselspermisjon og Karlsen Bjerkenes vil derfor være fungerende forbundsleder fram til 1. desember 2021.

Karlsen Bjerkenes har vært medlem i forbundsstyret i Bibliotekarforbundet siden landsmøtet i 2017 og er til daglig ansatt som hovedbibliotekar ved universitetetsbiblioteket på Universitetet i Oslo.

– Det er veldig spennende, men samtidig også litt skummelt, å få anledning til å vikariere som forbundsleder. Jeg skal gjøre mitt beste når jeg skal representere Bibliotekarforbundet og våre medlemmer, blant annet i det kommende lønnsoppgjøret. Det blir et lærerikt år for meg, og en nyttig erfaring jeg vil ta med meg videre. Så vil jeg ønske Veronicha lykke til i permisjonstiden. Jeg vet hvor mye hun brenner for Bibliotekarforbundet, og skal gjøre mitt for å gi henne ro til å fokusere på den nye familien, sier Karlsen Bjerkenes.

I sin siste ledertekst i Bibliotekarforbundets tidsskrift Bibliotekaren skrev Angell Bergli om de kommende månedene – med særlig vekt på vårens lønnsoppgjør.